Velkommen til Thailand og Khon Norway

Khon Norway er forening hvor vårt arbeide er å hjelpe nordmenn som oppholder seg i Thailand, enten som turist eller fastboende.
Er du nyetablert eller tenker å bli det? Da trenger du kanskje råd på forskjellige områder.
Har du kommet hit av helsemessige grunner, kan Khon Norway anbefale det riktige sykehus for dine plager.
Khon Norways styre og medlemmene våre har erfaringer som kan være til nytte for deg.
Har vi ikke kunnskapen eller erfaringen du er ute etter, kjenner vi gjerne andre som har det.
Vi har også advokater som kan kontaktes.

Studer websiden til Khon Norway videre og finn ut om vi kan hjelpe deg!
Har du spørsmål ang. vårt arbeide, send oss en melding.

Melding til KN

Et utvalg av våre tjenester for nordmenn i Thailand

Khon Norways medlemmer har store erfaringer som kan være til nytte for deg og kan svare på dine henvendelser.

Har vi ikke kunnskapen eller erfaringen du er ute etter, benytter vi oss gjerne av andre som har det.

Kontakt oss hvis det er noe du lurer på. Vi har også uformelle møter hver tirsdag i restauranten på Hotell Danmark, Jomtien.

Her kan du komme i direkte kontakt med noen av Khon Norways styre/medlemmer fra kl. 10.00 til 12.00.

Våre Tjenester

Skatt for nordmenn i Thailand

Her er det mange uklarheter. Norge har en skatteavtale med Thailand, men norske byråkrater har en underlig holdning til denne. Byråkratene har – etter vår oppfatning uhjemlet – skjerpet dokumentasjonskrav og lagt inn tolkninger som ikke går frem av avtalen.

 

Etterlattepensjon

Hjelp til etterlatte av Khon Norways medlemmer. Norske myndigheter er lite hjelpsomme overfor etterlatte (hovedsakelig enker) med hensyn til at de får oppfylt de økonomiske rettighetene de har til etterlattepensjon
(Pensjon fra NAV/tjenestepensjoner etc).
De enkene som får disse ytelsene, får også problemer med å unngå betydelige skattetrekk av norske myndigheter. Khon Norway yter hjelp til etterlattepensjon overfor enker av våre medlemmer.

Helsespørsmål

Norge blir ofte betegnet å ha et av verdens beste helsetilbud for sine innbyggere. Med visse unntak så som helsekø for behandling av visse sykdommer, samt mangler innen eldreomsorg,- så har vi nordmenn i Norge et helsesystem vi kan være bekjent av.
Blir vi syk eller utsatt for ulykke, så blir vi tatt hånd om og får den behandling vi trenger. Og helsetjenestene er i all hovedsak helt gratis for den enkelte, uavhengig av alder, kjønn, økonomi eller status.

Mer tjenester

Juridisk bistand

Ny informasjon kommer snart

Kjøp og salg av bolig i Thailand

Som utlending i Thailand kan du ikke eie land. Det er kun leiligheter i et kondominium du kan eie direkte.
Femti prosent av arealet i et kondominium kan eies av utlendinger.
Hus kan eies, men det hjelper ikke så mye når du ikke kan eie tomta.
Likevel er det store mengder utlendinger som har investert i hus i Thailand.
De har gjort det enten ved å oppretteet thailandsk aksjeselskap til å eie huset,
eller ved å registrere en langvarig leieavtale.

Alle våre tjenester er å finne som PDF dokument under menyen Tjenester.
Her kan du lese eller laste ned dokumentet til din PC.

 

Andre opplysninger om KN

Ta en titt på KN arbeidsgruppe?

Eller lese litt om oss og KN

Møt arbeidsgruppen i KN

Viktige kontorer i Norge og Thailand

Kontorer i Norge og Thailand

Nyttige opplysninger

Siste fra KN nytt og meldinger

Khon Norway ønsker alle sine medlemmer et godt nyttår  

Viktig dokument fra DNB

Et dokument fra DNB som flere nordmenn har mottatt i disse dager og som skaper litt forvirring. Her er en link til en side som […]

Se alt fra nytt og meldinger?

Sosiale sider

På Youtube kan du se mange videoer fra og om Thailand