Call Us (111) 234 - 5678

  • Elegancy with Simplicity

    Blackbird Theme allows you to create your website through an easy to use themes options panel.

Velkommen til Khon Norway -
foreningen for nordmenn i Thailand

Nyheter fra styret.

Her leser du de siste nyheter og andre viktige meldingerfra styret.

Read More

Helseforsikring for medlemmer av Khon Norway

Helseforsikringens viktigste punkter:

 

Forsikringen dekker innleggelse på sykehus.

Ingen aldersgrense, verken ved første gangs tilslutning, eller ved senere årlig fornyelse.

Forsikringspremien er den samme for alle over 50 år.

Medlemmer av NAV utland (Folketrygden) får ekstra rabatt på premien.

 

Også ektefeller og barn kan forsikres, til en lavere premie.

NB! Du må logge inn med medlemsnr. og passord for å laste ned skjemaene.

Her er skjemaer for nedlasting

Read More

Andre nyhetskanaler.

Nytt fra andre nyhetskanaler kan du se og høre HER

Read More