Call Us (111) 234 - 5678

  • Elegancy with Simplicity

    Blackbird Theme allows you to create your website through an easy to use themes options panel.

Velkommen til Khon Norway -
foreningen for nordmenn i Thailand

Nyheter fra styret.

Her leser du de siste nyheter og andre viktige meldingerfra styret.

Read More

Organisasjoner

Her finner du nyttige adresser til otganisasjoner i Norge:
NAV: Frivillig medlemskap - opphold utenfor Norge.
HELFO: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet som ivaretar sentrale helserettigheter gjennom forvaltning av viktige stønadsordninger for befolkningen.
Den norske ambasade i Bangkok.

Read More

Andre nyhetskanaler.

Nytt fra andre nyhetskanaler kan du se og høre HER

Read More