Call Us (111) 234 - 5678

  • Elegancy with Simplicity

    Blackbird Theme allows you to create your website through an easy to use themes options panel.

Velkommen til Khon Norway
foreningen for nordmenn i Thailand

Lederens spalte

Her kan du lese innlegg fra
vår leder Steinar Nodland.

Organisasjoner

Her finner du nyttige adresser til organisasjoner i Norge:
NAV: Frivillig medlemskap - opphold utenfor Norge.
HELFO: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet som ivaretar sentrale helserettigheter gjennom forvaltning av viktige stønadsordninger for befolkningen.

Viktige adresser i Thailand

Her finner du lenker til viktige adresser i Thailand: