Litt om høringsuttalelsen NOU 2017_3

Ved kongelig resolusjon 2. oktober 2015 nedsatte regjeringen et ekspertutvalg som fikk i oppdrag å utrede etterlatteytelsene i folketrygden. Utvalget leverte sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 2. februar 2017.
Som et resultat av dette, legger Arbeids- og sosialdepartementet ut NOU 2017:3 Folketrygdens ytelser til etterlatte – forslag til reform ut til høring.
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill.
Høringsfristen er torsdag 1. juni 2017.
Khon Norway har studert forslaget meget nøye og forfattet sin høringsuttalelse.
Den blir i disse dager sendt ut til sine medlemmer for tilbakemeldinger.

Høringsuttalelsene kan leses i sin helhet i et annet felt her på siden.