Rapportering om bosted

Denne informasjonen omhandler en tilleggsrapportering om bosted for alle som nettopp ankom landet, innen 24 timer etter ankomst ved grensen/flyplassen.

Når du ankommer Thailand, det være seg med fly eller andre transportmidler, blir du registrert innreist og får stempel i passet.
Du må oppgi adresse på arrival card, og de som har retirement visa får 90 dager fra stemplet innreisedato før neste frammøte i Immigration.

Informasjonen om tilleggsrapportering er innhentet fra Immigration Office i Pattaya i mai 2017:

Reglene gjelder alle innreisende, og med alle typer visum, med single entry eller multiple re-entry.

Innen 24 timer etter innreise i landet skal Immigration Office varsles om ankomst og bosted. 24-timers kravet praktiseres fleksibelt.

Hvis du skal bo på hotell, er det hotellets eller overnattingsstedets ansvar å melde din ankomst.

Hvis du leier i en condominium, av profesjonell eller privat utleier, er det utleierens ansvar å melde din ankomst.

Når det gjelder rapportering som eier er det 3 forhold der eieren selv har rapporteringsansvar:
1.      Når du eier leilighet i en condominium
2.      Når du eier hus med landeiendom gjennom firma
3.      Når du eier hus med landeiendom gjennom thai ektefelle

Da er det  ditt ansvar å melde din ankomst, enten selv, via firma eller gjennom thai ektefelle.

Vi har fått vite fra Pattaya Immigration at rapportering fra condobeboere også kan skje gjennom condominium kontoret.
Det forutsetter at dette er avtalt mellom condominium kontoret og Immigration.

Hvis rapporteringspliktig ikke varsler Immigration, kan Immigration ilegge bot og gebyr. Dette må betales til Immigration av utlendingen/passholderen.

Vi understreker at selv om det er ulike aktører som rapporterer, er det den enkelte (du selv)  som er ansvarlig for at ankomsten/bostedet blir rapportert inn.

Khon Norway forstår det per dato slik at denne rapporteringen håndheves i Pattaya og Chiang Mai.

Immigration Pattaya bruker et skjema som heter¸
NOTIFICATION FORM FOR HOUSE-MASTER, OWNER OR THE POSSESSOR OF RESIDENCE WHERE ALIEN HAS STAYED

Vi anbefaler alle som ankommer fra utland om å holde seg orientert om praksis ved det lokale Immigration Office.

Forøvrig viser vi til artikkel i Thailands Tidende 1. februar 2017.

Hvis noen vil ha ytterligere informasjon, er riktig adressat Immigration Office Pattaya, Immigration Office Chiang Mai eller det stedlige Immigration Office.

Roald Kristiansen

P.S. Her kan du laste ned: TM 30 skjematm30form-1.pdf