Årsmøte 2019Ukategorisert

Innkalling til ordinärt årsmøte 2019 i Khon Norway

Tid:   26. mars 2019 kl 14.00

Sted: Jomtien Thani Hotel, Soi 5, Jomtien.

 

Kopi av § 9 i Vedtektene for Khon Norway:

Ordinært årsmøte holdes i mars måned hvert år.
Innkalling til samtlige medlemmer skal foreligge hos medlemmene minst 6 uker før årsmøtet
blir avholdt.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være oversendt styret i skriftlig form ikke
mindre enn 4 uker før årsmøtet. (Steinars utheving)

Styret er ansvarlig for at alle medlemmene er informert om alle saker som skal behandles
senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende faste saker:
– Styrets årsberetning.
– Regnskap.
– Budsjett.
– Mottatte (innkomne) forslag.
– Vedtektsendringer.
– Valg.

Referat fra årsmøtet skal sendes pr. e-mail til alle medlemmer, og legges ut på Khon
Norways hjemmeside.»

NB! Hvis noen har saker som de ønsker behandlet på årsmøtet, må forslagene sendes til
meg innen tirsdag 19. februar. Denne meldingen gjelder både styremedlemmene og
øvrige medlemmer!
Vennlig hilsen styret: Steinar Nodland, leder.

Leave a Reply