Frivillig medlemskap - opphold utenfor Norge.

Hvis du er medlem i folketrygden og skal oppholde deg i utlandet, kan dette medføre at medlemskapet folketrygden opphører.

Du kan da søke om frivillig medlemskap i folketrygden.Det er viktig å sette seg godt inn i lover og regler

Les mer om dette her NAV/Helfo har en rekke skjemaer,vi vil prøve og legge inn de mest aktuelle for oss utenfor EØS i vår dokumentbase her.

Noen av våre medlemmer har satt sammen ett dokument om det å oppholde seg over lang tid i Thailand

Kontakt Nav Her

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet som ivaretar sentrale helserettigheter gjennom forvaltning av viktige stønadsordninger for befolkningen.

Telefonhenvendelser fra privatpersoner til

HELFO servicesenter

Postboks 2022, 3103 Tønsberg

Telefon: 815 70 030 (08.00-15.30)

Telefon fra utlandet: + 47 33 51 22 80 (Helsetrygdkort og hasteblanketter)

Telefaks: 33 51 20 50

Fastlegetelefonen: 810 59 500 (8.00-15.00)

Frikorttelefonen: 815 70 050 (8.00-15.30)

800HELSE (800 43 573)

E-post: servicesenteret@helfo.no

Kontakt Helfo her

 

Her finner du webadressen til Skatteetaten i Norge og på hjemmesiden er det linker til de fleste avdelinger. Bl.a. Person - Folkeregister - Skattemelding(Selvangivelse) - Skatteoppgjør.

Du kan også kontakte Skatteetaten på telefon, e-post eller via sosiale medier. De holder åpent mandag til fredag.

 

Kontakt Skatteetaten her

Thailandske ambassade i Oslo

cbk

Adr: Eilert Sundts gate 4, Oslo - Norge

Kontakt ambassaden her

Du finner viktige kontorer i Thailand ved å klikke i feltet under.