Lederens hjørne

Mitt første innlegg.

Kanskje mitt første innlegg i «Lederens hjørne» får være litt filosofisk. Min intellektuelle kapasitet forbyr meg nok å gå inn i de dypeste avkroker; det får heller bli litt hverdagsfilosofi.

Arbeidet i Khon Norway preger en god del av min tilværelse. Og det jeg blir opptatt med, er som oftest problemer. Problemer med sykehusdekning, pensjon, skatt, enker etter våre medlemmer etc. Det er slike ting jeg – og styret – prøver å gjøre forbedringer på.

Som de fleste vet, er ikke dette enkle saker å få resultater på. Problemene er for så vidt klare, det samme er stort sett også løsningene. Problemet kan vel uttrykkes som et kommunikasjonsproblem. Vi har nok en tendens til å tenke at problemene våre er såpass klare, i noen tilfeller så urimelige, at dersom vi bare kunne få de riktige personene til å lytte til oss, ville løsningene kunne komme.

Styret har med vilje ikke sendt en eneste henvendelse til vår nye regjering med en opplisting av alle våre problemer. Ikke ennå. Vi har heller gått i tenkeboksen, og stilt spørsmålet: Hvem kan vi prøve å få en dialog med? Hvordan kan vi finne frem til noen som er villige til å lytte, ikke bare foredra for oss?

Khon Norway har nå 90 medlemmer. Ikke så imponerende stort medlemstall, men kanskje heller ikke et bagatellmessig antall. Og vi har ambisjoner om å bli atskillig flere!

Men nå er det nesten fire år til neste valg, hvor det kan være mulig å presentere Khon Norway som en organisasjon der politiske partier kan hente stemmer. Så hva gjør vi i mellomtiden?
Mitt første innlegg
Kunne det ha noe for seg å tegne seg som medlem i et politisk parti? Khon Norway er partipolitisk nøytral, og bør fortsette med det. Men det hindrer ikke at våre medlemmer kan melde seg inn i et politisk parti, og prøve å påvirke politiske spørsmål også gjennom partimedlemskapet. Men kan Khon Norway ta noe initiativ her, uten å bryte med nøytraliteten?

Sannsynligvis kan vi det, hvis vi generelt anbefaler våre medlemmer å melde seg inn i politiske partier. Mer problematisk vil det være å anbefale ett bestemt parti, eller kanskje to.

Jeg trekker ingen konklusjon her, men stiller spørsmålet: Kan vi – Khon Norways medlemmer – også bruke politiske virkemidler for å fremme våre saker? Og i så fall på hvilken måte?

Svar/synspunkter mottas gjerne. Send eventuelt til stnnod@hotmail.no

Litt om hva jeg holder på med innimellom

I slutten av mars senket den thailandske sentralbanken det som tilsvarer den norske «styringsrenten» med 0.25 prosentpoeng, fra 2,0 til 1,75 %. Dette fikk tilnærmet ingen konsekvenser for verdien av THB i forhold til andre valutaer

I april ble renten senket med ytterligere 0,25 prosentpoeng til 1,5 %, faktisk tilsvarende nivået på den norske styringsrenten. I tillegg ble en del restriksjoner på valutahandel med andre land fjernet.

Den siste rentereduksjonen og lettelsene av valutarestriksjonene fikk nå konsekvenser. THB svekket seg betydelig. Like før endringene var verdien på 1 NOK ca 4,10 THB, umiddelbart etter endringene var verdien over 4,50 THB. I dag (13. mai 2015) er verdien på 1 NOK 4,48 THB. (Verdien i hht kolonnen «TT» i Bangkok Bank.)

Nok et bidrag til en bedre kronekurs er også at Norges Bank i forrige uke ikke senket sin styringsrente, noe de fleste taletrengte økonomer mente banken ville gjøre. Det er tydelig at Norges sentralbanksjef frykter økte boligpriser og privat gjeldsvekst mer enn de økonomiske kommentatorene.

Neste norske «rentetog» går i juni. Jeg heller i retning av at Øystein Olsen også da vil ha is nok i magen til å fortsatt ikke senke renten. Bakgrunn: Boligprisene øker fortsatt uten rentestimulering, økonomien i fastlandsnorge går overraskende bra selv med noe økt arbeidsledighet, og oljeprisen ser ut til allerede nå å krype sakte oppover.

Thailands neste «rentetog» går også i juni, og økonomer her tipper ytterligere senkning av styringsrenten. THB har styrket seg betydelig de senere år, og Thailand sliter med eksport av varer og turistinntektene. Begge deler har en nedadgående trend. Samtidig har også Vietnam devaluert sin DONG, og Vietnam er en betydelig eksport- og turistkonkurrent for Thailand. Så ingen bør bli overrasket over ytterligere rentesenkning i Thailand i juni.

Så hvis vi nordmenn kan være litt selviske, kan vi jo håpe på at 1 NOK holder seg godt over 4 THB en stund fremover.

Norsk og thailandsk skatt i 2014 og 2015.

Forutsetninger:
Skatt for pensjonister, skatteklasse 2, medlem i Folketrygden, ingen rentefradrag i Norge.
Pensjon 400 000 kr, skattetrekk 100 % til Norge:

Skatt 2014: 23,6 %. Skatt 2015: 23,3 %. Den smule skattereduksjon som dette innebærer, skyldes blant annet at KrF krevde en heving av klasse 2- fradraget. Hadde fradraget blitt fjernet som FRP og Høyre ville, ville det blitt en skatteskjerpelse.

Pensjon 400 000 kr, skattetrekk 100 % til Thailand: Skatt 2014: 13,2 %. Skatt 2015: 13,2 %. Her er det lagt til grunn alder over 65 år, 60 000 + 30 000 + 30 000 + 190 000 i fradrag. 1 NOK= 4,5 THB. Jeg har ikke registrert noen endring i skattetrekk i Thailand fra 2014 til 2015.

Pensjon

400 000 kr, skattetrekk 60 % til Thailand, 40 % til Norge:
Samlet skatt Norge + Thailand: 2014: 11,6 %. 2015: 11,2 %. Samme forutsetninger som de siste to avsnitt over.

Diverse:
Jeg har ikke funnet del 2 av Frank Aarebrot’s krigshistorie. Hvis noen kommer over den, vær snill å varsle meg så jeg kan få distribuert den til alle medlemmene.

Jeg har stilt spørsmål til NAV angående eventuell «aldersgrense» for at våre thai-koner kan få utbetalt gjenlevendepensjon. Når jeg får svar, skal jeg orientere alle.

Jeg har også bedt ambassaden å hjelpe til med å finne en løsning for at våre medlemmer skal kunne dokumentere medlemskap i Folketrygden også i weekendene. Har ikke fått svar enda.

En håndfull medlemmer har forsøkt å ordne 90-dager’n over internett, men ingen har lyktes til nå. Hvis noen klarer det, vær snill og fortell meg!

Kom gjerne med kommentarer!

Til slutt en link med musikk til å bli i godt humør av:

https://www.youtube.com/watch?v=kihNzRBS4w8

Med vennlig hilsen
Steinar Nodland, leder


Khon Norway-medlemmer!

Hver tirsdag er det uformelt khon Norway-møte kombinert med frokost. Oppmøtet til disse sammenkomstene har økt i det siste. For at medlemmene skal få et hint om at Khon Norway lever i beste velgående, sender jeg en liten rapport om hva som ble diskutert blant medlemmene på siste møte den 10. okt. 2017.

Møtene holdes på hotell Danmark kl. 10 hver tirsdag. Ikke alle har anledning til å møte opp, på grunn av reiseavstander. Det er også tilfellet for meg. Jeg har anledning relativt sjeldent, men når jeg besøker Jomtien, tar jeg alltid med meg møtene der.

Jeg vil gjerne oppfordre så mange som mulig å møte opp. De fremmøtte medlemmene har samlet sett kunnskap om mye, så her kan dere lære nytt, og kanskje også bidra til å spre ny kunnskap.

Vennlig hilsen Steinar Nodland, leder.