Stifte familie i Thailand

Stifte familie i Thailand

Mange nordmenn som kommer til Thailand og som bor her over lengre tid, eller bosetter seg her og er enslige, vil etter hvert innlede langvarige forhold til en partner (Vi legger i denne sammenheng til grunn at det er forhold mellom en nordmann og en thailandsk kvinne). Mange lever i årtier som samboere mens andre ønsker å inngå ekteskap.

Kjøp og salg av bolig i Thailand

Som utlending i Thailand kan du ikke eie land. Det er kun leiligheter i et kondominium du kan eie direkte.
Femti prosent av arealet i et kondominium kan eies av utlendinger.
Hus kan eies, men det hjelper ikke så mye når du ikke kan eie tomta.
Likevel er det store mengder utlendinger som har investert i hus i Thailand.
De har gjort det enten ved å oppretteet thailandsk aksjeselskap til å eie huset,
eller ved å registrere en langvarig leieavtale.

Skatt for nordmenn i Thailand

Her er det mange uklarheter. Norge har en skatteavtale med Thailand, men norske byråkrater har en underlig holdning til denne. Byråkratene har – etter vår oppfatning uhjemlet – skjerpet dokumentasjonskrav og lagt inn tolkninger som ikke går frem av avtalen.

 

Etterlattepensjon

Hjelp til etterlatte av Khon Norways medlemmer. Norske myndigheter er lite hjelpsomme overfor etterlatte (hovedsakelig enker) med hensyn til at de får oppfylt de økonomiske rettighetene de har til etterlattepensjon
(Pensjon fra NAV/tjenestepensjoner etc).
De enkene som får disse ytelsene, får også problemer med å unngå betydelige skattetrekk av norske myndigheter. Khon Norway yter hjelp til etterlattepensjon overfor enker av våre medlemmer.

Vårt arbeide med helsespørsmål for nordmenn i Thailand

Norge blir ofte betegnet å ha et av verdens beste helsetilbud for sine innbyggere. Med visse unntak som helsekø for behandling av visse sykdommer, samt mangler innen eldreomsorg, har vi nordmenn i Norge et helsesystem vi kan være bekjent av.

Slik er det ikke i Thailand. Der må en med få unntak betale hele regningen for alle helsetjenester. Blir man syk eller utsatt for ulykke og må ha sykehusbehandling, så kan det bli fryktelig dyrt og nærmest ende opp med økonomisk ruin,  dersom pasienten ikke har helse/ulykkesforsikring eller tilstrekkelig personlig økonomi.

For deg som reiser til Thailand for kortere eller lengre opphold, eller vurderer å ta utflytting, så mener vi i KhonNorway at det er absolutt påkrevet å ha en tilstrekkelig forsikring (eller reservertøkonomi) som dekker eventuell sykdom eller ulykke som medfører innleggelse på sykehus.

Et sykehusopphold med behandling, medisiner, pleie m.v. kan fort beløpe seg til flere hundre tusen kroner. Betalingsevne/garanti må gjerne dokumenteres før behandling påbegynnes. Vårt arbeide er å hjelpe og gi råd til nordmenn i Thailand.

Les mer om dette på våre medlemsider under Tjenester, hvor hele oppslaget ligger på PDF