Juridisk bistand

Ny informasjon kommer snart

Stifte familie i Thailand

Mange nordmenn som kommer til Thailand og som bor her over lengre tid, eller bosetter seg her og er enslige, vil etter hvert innlede langvarige forhold til en partner (Vi legger i denne sammenheng til grunn at det er forhold mellom en nordmann og en thailandsk kvinne) .Mange lever i årtier som samboere mens ander ønsker i inngå ekteskap. Khon Norway vil naturlig nok ikke gi noe råd om en bør gifte seg eller være samboer. Dette er en selvfølgelig sak mellom to selvstendige, voksne personer.

Kjøp og salg av bolig i Thailand

Som utlending i Thailand kan du ikke eie land. Det er kun leiligheter i et kondominium du kan eie direkte.
Femti prosent av arealet i et kondominium kan eies av utlendinger.
Hus kan eies, men det hjelper ikke så mye når du ikke kan eie tomta.
Likevel er det store mengder utlendinger som har investert i hus i Thailand.
De har gjort det enten ved å oppretteet thailandsk aksjeselskap til å eie huset,
eller ved å registrere en langvarig leieavtale.

Skatt for nordmenn i Thailand

Her er det mange uklarheter. Norge har en skatteavtale med Thailand, men norske byråkrater har en underlig holdning til denne. Byråkratene har – etter vår oppfatning uhjemlet – skjerpet dokumentasjonskrav og lagt inn tolkninger som ikke går frem av avtalen.

 

Etterlattepensjon

Hjelp til etterlatte av Khon Norways medlemmer. Norske myndigheter er lite hjelpsomme overfor etterlatte (hovedsakelig enker) med hensyn til at de får oppfylt de økonomiske rettighetene de har til etterlattepensjon
(Pensjon fra NAV/tjenestepensjoner etc).
De enkene som får disse ytelsene, får også problemer med å unngå betydelige skattetrekk av norske myndigheter. Khon Norway yter hjelp til etterlattepensjon overfor enker av våre medlemmer.

Helsespørsmål

Norge blir ofte betegnet å ha et av verdens beste helsetilbud for sine innbyggere. Med visse unntak så som helsekø for behandling av visse sykdommer, samt mangler innen eldreomsorg,- så har vi nordmenn i Norge et helsesystem vi kan være bekjent av.
Blir vi syk eller utsatt for ulykke, så blir vi tatt hånd om og får den behandling vi trenger. Og helsetjenestene er i all hovedsak helt gratis for den enkelte, uavhengig av alder, kjønn, økonomi eller status.