A

Etterlattepensjon

Hjelp til etterlatte av Khon Norways medlemmer. Norske myndigheter er lite hjelpsomme overfor etterlatte (hovedsakelig enker) med hensyn til at de får oppfylt de økonomiske rettighetene de har til etterlattepensjon
(Pensjon fra NAV/tjenestepensjoner etc).
De enkene som får disse ytelsene, får også problemer med å unngå betydelige skattetrekk av norske myndigheter. Khon Norway yter hjelp til etterlattepensjon overfor enker av våre medlemmer.