A

Vårt arbeide med helsespørsmål for nordmenn i Thailand

Norge blir ofte betegnet å ha et av verdens beste helsetilbud for sine innbyggere. Med visse unntak som helsekø for behandling av visse sykdommer, samt mangler innen eldreomsorg, har vi nordmenn i Norge et helsesystem vi kan være bekjent av.

Slik er det ikke i Thailand. Der må en med få unntak betale hele regningen for alle helsetjenester. Blir man syk eller utsatt for ulykke og må ha sykehusbehandling, så kan det bli fryktelig dyrt og nærmest ende opp med økonomisk ruin,  dersom pasienten ikke har helse/ulykkesforsikring eller tilstrekkelig personlig økonomi.

For deg som reiser til Thailand for kortere eller lengre opphold, eller vurderer å ta utflytting, så mener vi i KhonNorway at det er absolutt påkrevet å ha en tilstrekkelig forsikring (eller reservertøkonomi) som dekker eventuell sykdom eller ulykke som medfører innleggelse på sykehus.

Et sykehusopphold med behandling, medisiner, pleie m.v. kan fort beløpe seg til flere hundre tusen kroner. Betalingsevne/garanti må gjerne dokumenteres før behandling påbegynnes. Vårt arbeide er å hjelpe og gi råd til nordmenn i Thailand.

Les mer om dette på våre medlemsider under Tjenester, hvor hele oppslaget ligger på PDF