A

Helsespørsmål

Norge blir ofte betegnet å ha et av verdens beste helsetilbud for sine innbyggere. Med visse unntak så som helsekø for behandling av visse sykdommer, samt mangler innen eldreomsorg,- så har vi nordmenn i Norge et helsesystem vi kan være bekjent av.
Blir vi syk eller utsatt for ulykke, så blir vi tatt hånd om og får den behandling vi trenger. Og helsetjenestene er i all hovedsak helt gratis for den enkelte, uavhengig av alder, kjønn, økonomi eller status.

Viktig Se også PDF dokumentet   «Om uhellet skulle være ute»