B

Kjøp og salg av bolig i Thailand

Som utlending i Thailand kan du ikke eie land. Det er kun leiligheter i et kondominium du kan eie direkte.
Femti prosent av arealet i et kondominium kan eies av utlendinger.
Hus kan eies, men det hjelper ikke så mye når du ikke kan eie tomta.
Likevel er det store mengder utlendinger som har investert i hus i Thailand.
De har gjort det enten ved å oppretteet thailandsk aksjeselskap til å eie huset,
eller ved å registrere en langvarig leieavtale.