A

Skatt for nordmenn i Thailand

Her er det mange uklarheter. Norge har en skatteavtale med Thailand, men norske byråkrater har en underlig holdning til denne. Byråkratene har – etter vår oppfatning uhjemlet – skjerpet dokumentasjonskrav og lagt inn tolkninger som ikke går frem av avtalen.