Tirsdagsmøter

Nytt tirsdagsmøte

Tirsdag 22. august er det nytt tirsdagtreff for i Khon Norway kl.10:00 på hotel og restaurant Danmark, Soi White House, Jomtien.
Etter en god frokost fra en meget fin buffet, er man så klare til å diskutere dagens tema ang. saker som gjelder nordmenn som er bosatt, arbeider, eller oppholder seg i Thailand av andre årsaker.
De fleste av medlemmene i Khon Norway har vært bosatt i Thailand i mange år og kjenner godt til lover, regler og problemer man kan støte på.

Tirsdagtreffet er også åpent for de som måtte komme i håp om muligens å få svar på noe de lurer på og har man lyst, kan man også tegne seg som medlem.

Leave a Reply