Under denne menyer presenterer Khon Norway det foreningen selv bidrar med.