Klikk her på bildet for å gå til Homerly Senior Living’s hjemmeside

Homerly Senior Living

A place you can call home. International Assisted Living & Rehabilitation Thailand.

Litt om bakgrunnen for at vi i Khon Norway vil trekke fram og berømme dette stedet spesielt…

Det bunner i det at vi nå virkelig har fått et solid svar på hva dette stedet står for, og deres kapasitet til hjelp og bistand når behovet for pleie er prekært, og melder seg.

Vi i Khon Norway besøkte dette sted første gang i februar 2020, og hvor åpning fant sted høsten 2020.

Forløpet til denne spesielle promoteringen er:

Et medlem hos oss fikk nyss om at en tidligere bekjent og landsmann av ham lå sengeliggende hjemme etter lengre tids sykeleie, som igjen medførte at det ble behov for et hjemmebesøk til tross for lange avstander.

Etter dennes vurdering så var denne person i en slik dårlig forfatning at her måtte det både legehjelp, innleggelse og sårbehandling til. 2 steder ble vurdert og besøkt, hvor disse gav sitt tilbud og pris for opp til 90 dager. Alle kriteriene tatt i betraktning ble Homerly Senior Living vurdert som det beste ut i fra behovet for denne personen.

Homerly rekvirerte sykebil-transport som var på ca. 400Km fra hjemsted, og ned til Pattaya… samt har fulgt opp derefter når karantene tiden var over både med Covid-19 tester og full helsekontroll + alt annet som også er pålagt av adresse endringer og Immigration.

Så når det nå er gått ca. 3-4 uker så kan en se at hans helsetilstand frem til nå er blitt en helt annen, men hvor han nå er i en rehabiliteringsfase hvor håpet er at rullestolen kan bli mindre benyttet også.

I videoene til høyre kan du lytte til hvordan vi opplever hverdagen og hvorfor Homerly Senior Living kan være det rette valget for deg.

Homerly Senior Living står også oppført på våre hjemmesider under diverse informasjon over Sykehus og Pleiehjem: https://www.khon-norway.com/sykehusliste/


Mvh Edvin Jonassen

Klikk på Facebook eller Twitter knappene for å dele artikkelen

Share on facebook
Share on twitter
video1-overlay
Play Video

Klikk på videobildet for å se videoen (åpnes i fullt vindu). Klikk på utsiden av videorammen eller krysset øverst (X) til høyre for å lukke.

video2-overlay
Play Video

Klikk på videobildet for å se videoen (åpnes i fullt vindu). Klikk på utsiden av videorammen eller krysset øverst (X) til høyre for å lukke.