INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KHON NORWAY FREDAG 26. MARS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Innkalling til årsmøte i Khon-Norway fredag 26 Mars

Sted: Hotel Denmark, Soi White House, Jomtien
Når: Fredag 26 Mars, klokken 15.00
Medlemmer av styret vil være til stede på hotellet fra kl. 13.00

Forslag fra medlemmene til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være oversendt styret i skriftlig form innen onsdag 10. mars. Forslag sendes til: stnnod@hotmail.no.

Følgende faste saker behandles:

  • Styrets årsberetning.
  • Regnskap.
  • Budsjett.
  • Mottatte (innkomne) forslag.
  • Vedtektsendringer.
  • Valg.

 

Etter fullmakt: Steinar Nodland, sekretær/nestleder.