Nytt styre fra 2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Edvin Jonassen ble enstemming valgt som ny leder etter Steinar Nodland.

 

Styret frem til årsmøtet

Steinar Nodland stnnod@hotmail.no 085 445 1202 Styreleder til 2019

Roald Kristiansen roald.kristiansen@yahoo.no Styremedlem til 2019
Hans Trommestad htromme@gmail.com Styremedlem til 2020
Reidar Sivertsen rs@hesbynett.no Styremedlem til 2020
Otto Myhre otto.myhre@gmail.com Styremedlem til 2020

Torleif Hollup torleif@hasdev.com Varamedlem til 2019
Roger Hågensen roger.hagensen@gmail.com Varamedlem til 2020

Bjørn Arild Michelsen bmic44@gmail.com Valgkomite til 2020
Tor Hugo Antonsen torhugoa@gmail.com Valgkomite til 2020

 

Valgkomiteens forslag 2019:

Edvin Jonassen edvinjo@hotmail.com 062 850 9650 Styreleder til 2021

Steinar Nodland stnnod@hotmail.no 085 445 1202 Styremedlem til 2021

Jørgensen, Ingvard Ansten iajorgen@live.no Varamedlem til 2021
Torleif Hollup torleif@hasdev.com Varamedlem til 2021

Valgkomiteens forslag ble godkjent ved aklamasjon.

 

Det nye styret ser slik ut:

Edvin Jonassen edvinjo@hotmail.com 062 850 9650 Styreleder til 2021

Steinar Nodland stnnod@hotmail.no 085 445 1202 Styremedlem til 2021
Hans Trommestad htromme@gmail.com Styremedlem til 2020
Reidar Sivertsen rs@hesbynett.no Styremedlem til 2020
Otto Myhre otto.myhre@gmail.com Styremedlem til 2020

Roger Hågensen roger.hagensen@gmail.com Varamedlem til 2020
Torleif Hollup torleif@hasdev.com Varamedlem til 2021
Jørgensen, Ingvard Ansten iajorgen@live.no Varamedlem til 2021

Bjørn Arild Michelsen bmic44@gmail.com Valgkomite til 2020
Tor Hugo Antonsen torhugoa@gmail.com Valgkomite til 2020
Ole Eie goegang80@yahoo.no Valgkomite til 2020