Oppdatert info angående sykdom og HELFO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Da har vi oppdatert informasjonen om særordning om garanti for sykehusavgifter.

HELFO strammer nå inn særordningn om garanti for sykehusutgifter eller andre helseutgifter for alle ambassader fra 1 juni 2021. Se informasjon under fra ambassaden i Bangkok i dag.

Vedrørende refusjon av helseutgifter for frivillige medlemmer i Folketrygden.

På Helsenorge.no finner du skjema for refusjon av helseutgifter og nærmere informasjon om dine rettigheter som frivillig medlem i Folketrygden. Medlemmene må selv fremme sine krav om refusjon til Helfo. Helfo gjør oppmerksom på at stønad ved sykehusopphold i utlandet ofte ikke vil dekke de faktiske kostnadene du kan få, og anbefaler derfor at du tegner en privat forsikring når du skal oppholde deg i utlandet.

Det er strenge krav i personvernforordningen (GDPR) om utveksling av helseopplysninger. Ambassaden har ikke lenger anledning til å søke om refusjon på dine vegne, eller å garantere for eller forskuttere sykehusutgifter eller andre helseutgifter. Det understreker også viktigheten av å ha en god privat forsikring når du oppholder deg i utlandet.

I akutte, alvorlige situasjoner kan ambassaden kontaktes for konsulær bistand. Les nærmere om gjeldende rammer for bistand til nordmenn i utlandet på Regjeringen.no

Ved spørsmål om refusjon av helseutgifter i utlandet kan Helfo kontaktes.

For nærmere informasjon om frivillig medlemskap i folketrygden og rettigheter til stønad, se Lov om folketrygd og Helsenorge.

Her er mer informasjon omfremgangsmåten for å kunne få dekning i fra HELFO (se NYTTIGE TIPS på høyre side)

Mvh
Edvin