Oppsummering fra Tirsdagstreffen – 18-08-20

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Det var i dag 14 medlemmer som møtte på Hotel Danmark.

Vår advokat, Lek, presenterte en ny forsikring, med mulighet til å tegne denne med egenandeler på 30, 50 100.000 THB. Ett av våre medlemmer som har tegnet denne forsikringen, mener at egenandelen med 30.000 THB, vil være den mest lønnsomme. Han mente at de 30.000 THB ville bli refundert av HELFO. Eventuell lege sjekk vil selskapet betale.

Vår nye web master, Dag Gundersen ble presentert av Per Fossum. Han gjorde et solid inntrykk. Han hadde laget et foreløpig utkast til hvordan vår hjemmeside skulle se ut, på sin mobil telefon. For meg virket det som om den ville bli lett å bruke, men her er det opp til styret i K.N. å komme med en godkjenning, påpekte Dag.

Skatteoppgjør 2019 blev livlig diskutert. Flere har fått oppgjøret, mens andre venter fremdeles. En av de som er på kildeskatt, mener at disse ikke vil få skatteoppgjøret før i midten av oktober.

Roger Hågensen