Oppsummering fra “Tirsdagtreffen” i Khon Norway 01 des. 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Det var denne gang 21 personer som møtte.

Mange av de fremmøtte også ønsket å betalte sin medlems kontingent for 2021.

Vår Advokat Suntree Jongkitiwiro (Lek) var også tilstede denne gang.

Det ble faktisk 5 border fylt opp denne gang så det var ikke til det beste for det som her skal skrives. Ting som kom frem kunne omhandle så mangt: Noe var dette med pensjonsordningen og kommende reguleringer som noen savnet tidlig svar på hva som dette rører seg om , og på fremtidige løsninger.

Skikk og bruk i Thailand
Var også et emne som ble tatt fram. En så da på hvem gjør hva, og tar ansvar for hva i familien. Spesielt økonomi var inne i bilde siden Thai koner ofte er vant til å styre dette i hjemmet så kan mannen få lov til å jobbe. Ofte kan jo dette være motsatt av det som praktiseres i Norge. Min personlige erfaring med dette er at jeg burde jo gjort dette lenge før så hadde vi begge vært spart for mye sider hun er mere nøye regnenes en meg.

Julebord
Siden det nærmer seg jul så var jo dette med Julebord og priser et tema som ble drøftet hvor alternativene er Dansk eller Norsk Julebord.

Siden det går mot flere fridager for mange her så var dette også fremme med først den 7.12 for så også få fri fra den 10 -14.12 deretter.

Miljø- Stoff og Misbruk
Det ble et emne for en del av langbordet hvor de her var innom mange felter i forbindelse med dette slik som.: Alkohol misbruk som ofte er en sykdom som berører hele familien, Narkotika misbruk som virker som noen steder kan være stigende her i Thailand uten at vi har tatt for dette. Andre ting under dette var Barnevern, Rettsvesenet, Fosterforeldre, Økonomi. Kampen mange fører hvor mor ender opp med barna, og hvor far ofte står igjen som en tapende part. En tenker da på i Norge de siste 20 åra når slikt ender opp i retten, men er kommet mere frem i dagen nå i senere tid så vi får håpe på at det kan bli en bedre likestilling mellom foreldrene, Barnevern, og Rettsvesen.

FrP og Jon Helgheim
Dette ble også et tema siden noen har startet en underskrift kampanje for ham. Flere rundt bordet hadde ikke en gang hørt om eller viste om hvem hans avløser var. Heller ikke fant de noen forståelse for hvorfor han måtte skiftes ut som hadde vært så synlig og frontet partiet beste måte i den funksjonen han var tildelt. Nei, lokal og fylkespolitikk skal ikke være enkelt når partiet FrP kan gi slipp på han.

Et av våre medlemmer kom innom, og ønsket hjelp i forbindelse med sitt Firmas Gruppeforsikring og deres forsikringsselskap hvor det tidligere var gitt avslag i forbindelse med en yrkesskade ferdigbehandlet hos Nav. Dette var fortsettelse på ting som var sett på tidligere slik at det ble besøk og hjemmearbeid hos referenten i dag.

Ref. Edvin Jonassen