Oppsummering fra “Tirsdagtreffen” i Khon Norway 3 nov. 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Det var i dag 13 medlemmer som møtte på Hotel Danmark.

Det ble donert 1000 THB til Baan Kruja, så nå er det foreløpig 5.000 THB som skal brukes til innkjøp av mat etc.

1 medlem betalte kontingent for 2021.

Ellers var det mange gode diskusjoner som styret i Khon Norway burde se på i neste styremøte.

Eks.: Hvordan kan Khon Norway hjelpe medlemmer f.eks. med leve attest ? Vi tenker her på de som er så syke at de ikke kan signere denne selv. (Styre sak ?)

Andre problemer som ble løftet fram, kan man finne svar på ved å klikke seg inn på hjemmesiden vår: https://www.khon-norway.com/

Valget i USA ble også flittig diskutert. Her var det nesten like mange meninger som det var deltagere i diskusjonen. Men en ting var de fleste enige om ; det ville bli spennende. Flesteparten ville følgevalget i natt.

Referent
Roger Hågensen