Oppsummering fra “Tirsdagtreffen” i Khon Norway 06 april 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Det var 19 deltakere i treffet, herunder advokaten vår, Khun Lek.

Det ble et nytt medlem i dag, og en person betalte kontingent.

Selvangivelse

Vi minner om at den gamle selvangivelsen blir sendt ut 07 april. Det er uklart om alle får individuell beskjed om dette eller om den må søkes opp på ALTINN.
Det er også for 2020 anledning til å velge å sende inn skattemeldinga på nytt eller gammelt skjema.

Høreapparat

Noen medlemmer får signaler fra nærmiljøet om at de bør gå til anskaffelse av høreapparat. En av medlemmene var hos Øre-Nese-Hals spesialist i BK og renset ører, testet hørsel og fikk tilpasset høreapparat. Medlemmet registrerte høreapparater opp til 116.000 B i pris. Selv valgte han et middels dyrt apparat, og prisen for legebehandling samt apparat var totalt 53.000 B. Prisen ble oppfattet som midt på treet. Batterier i løs vekt kan fås kjøpt på nettet. Det går også an å får kjøpt ladbare batterier. 53000 B, en propp i hvert øre. Et batteri varer ca 5 dager i bruk.

Apparatdel inni øret må renses ganske ofte litt avhengig at mengde ørevoks. Voks eller annet inne i øret påvirker lett hørselskvaliteten. Det finnes personer i treffene våre som har erfaring med høreapparat.

Leveattest

Noen har fått Leveattest tilsendt elektronisk fra NAV i det siste. Det er personer fylt 70 som nå skal fylle ut og sende inn til NAV innen 06 juni.

Det anbefales å sende utfylt og underskrevet attest REGISTRERT fra Thailand. Minner om at pensjon/trygd kan bli stoppet dersom NAV ikke mottar leveattesten. Men det skal da kommer en purring først.

Lønnsmekling

Minner interesserte om at det pågår lønnsmekling mellom LO og NAF fra fredag. Dersom man ikke oppnår enighet søndag, kan det bli streik.

Advokatkontoret

Khun Leks advokatkontor har Songkran ferie 7-20 april.

Med vennlig hilsen
Roald Kristiansen