Oppsummering fra “Tirsdagtreffen” i Khon Norway 06 juli 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sted: A Taste of Norway

Det var 18 deltakere i dag. Advokat Khun Lek var en av disse.

Vaksinering

Sist rapporterte vi om et medlem som skulle vaksinere seg i Pattaya på stranden ved Soi 6 den 28 juni. Det skulle gjelde for de som har rosa eller blått ID kort, pass og husbok. Medlemmet møtte opp, men ble avvist. Han hadde all nødvendig dokumentasjon og har bodd 21 år i Thailand. Årsaken til avvisningen ble oppgitt å være at det bare gjelder thaier.

Vi vet at noen faranger noen steder får vaksine. Det kan virke som det bl.a avhenger av den vaksineansvarlige thai på vaksinasjonsstedene.

Det er en økende frustrasjon å merke over vaksinemangelen blant våre medlemmer.

Vedr at Ambassaden sluttet med å garantere for nordmenns sykehusutgifter ved innleggelse

Flere og flere finner ut hvor vanskelig det er for eldre personer, særlig med pre-eksisterende diagnoser, å få helseforsikring. I denne sammenheng uttrykkes også frustrasjon over at ambassaden trakk seg ut midt i pandemien og uten forvarsel.

Noen har funnet situasjonen så vanskelig og uttrygg at de har flyttet eller vurderer å flytte til Norge med familien.

New Nordic

Advokat Khun Lek opplyser at hun har fått kjennskap til misnøye blant noen beboere i New Nordic som mener at deres legale rettigheter i flg kontrakt med New Nordic ikke overholdes. Advokaten er involvert i sak om dette.

Forhåndsstemming

Vi minner om at det foregår forhåndsstemming ved konsulater og ambassade. Ved konsulatet i Pattaya stemmes det fra kl 0830-12.00, mandag, tirsdag og onsdag. Ta med pass.

Hvor galt det kan gå

Foreningen kjenner til et tilfelle som viser konsekvenser av ikke å ivareta formaliteter ved utflytting fra Norge/innflytting i Thailand. Personen flyttet fra Norge og bosatte seg rent praktisk i Thailand for ca 5 år siden. Utflytting fra Norge er ikke registrert. Forholdet til Thai Immigration er ikke opprettholdt/ivaretatt.

Sjølmeldinger er ikke sendt. Leveattester er ikke ekspedert. VISA kortet gikk ut på dato, og banken har sendt nytt til adressen i Folkeregisteret. Der bor ikke lenger vedkommende, og flytting er ikke registrert. Således får ikke vedkommende lenger pensjon og har etter hvert blitt blakk.

Immigrasjonsmyndighetene har tatt kontakt med mannen og gitt han 40.000 B i bot fordi han har overstayed. Personen er meget syk, svekket fysisk og psykisk. Kona er ikke i stand til å hjelpe i situasjonen. Dette er kun skrevet som et eksempel som illustrerer betydningen av å ha alle formaliteter i orden når man flytter ut/inn.

I dette tilfelle er nå Khon Norway/Sjømannskirke/ambassade involvert.


Mvh
Roald Kristiansen