Oppsummering fra “Tirsdagtreffen” i Khon Norway 08 des. 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Det var 19 medlemmer som møtte i dag samt 5 koner som dannet sin egen gruppe.

Vår Advokat Suntree Jongkitiwiro (Lek) var også til stede denne gang. Flere benyttet da anledningen til å få svar og råd fra henne.

Kontingent:

Det var mange som også benyttet anledningen til å betale neste års kontingent også denne gang.

Viktor Hovland:

Det var mange tema som ble berørt i dag hvor det startet med Golfkometen Viktor Hovland og hans første plass i siste PGA turnering. Hans store premie ble selvfølgelig også kommentert i denne forbindelse. Mange tidligere storspillere var vi også innom samtidig. Andre sportsgrener som også ble pratet rundet, og om var Skiskyting samt litt om fotball kampen som går i natt i Europa.

Gode historier av div.slag:

Det vare flere slike som ble trukket fra og fortalt hvor noen av dem gikk på kyllinger og høner som bare ble borte, men etter hvert så kom jo også årsaken til dette frem. Det var da både Slange og Varan som måtte ta ansvaret for dette.

Overføring av penger fra Thailand til Norge:

Dette var også et tema siden noen ønsker å selge hus for utflytting til Norge. Her var vi noe usikre på hva som gjelder i et slikt tilfelle, men kom vel til at så fremt en kan dokumentere at summen kommer fra dette gjennom en Eiendomsmegler så burde det ikke skape noe problem. Vi forhørte oss også med hvor mye en kan sende pr.dag.

Hvor det var tak på 300.000 pr dag i en bank, men vil råde til at en forhører seg om hva en`s egen bank har som grense. Event. gå til den banken en brukte på overføringen hjemmefra og ta med chattuttet så ordner dem med alt.

For de som ønsker å kjøpe bolig her i Thailand så er det jo også mulig å få TTSAM som er et bevis på at summen er innført for kjøp av bolig som igjen kan brukes ved utførsel tilbake til Norge ved et event. salg. Dette må en be om fra den banken en sender pengen til her i så fall når en belaster kontoen.

Bekymringsmelding fra Norge:

Det kom en slik til oss i dag over et ikke medlem hos oss, men ved rundspørring rundt langbordet så fant vi et medlem som hadde denne person som FB venn på ett av di forum han er medlem i. Noen kontakt direkte fikk vi ikke der og da, men brakte det vi hadde videre til den som forespurte. FB kan mange ganger være nyttig siden mange er medlemmer på flere forum også.

Bilkjøring i satt alder(80-90år):

Det kom også i denne forbindelse frem noen historier om hva som kan hende når en selv ikke har evne til å si til seg selv at nok er nok. Tenker da på her i Thailand hvor flere av oss har eller skal fornye for 5 år til. Ikke sikkert dette praktiseres likt over det hele landet, men ved 75 slapp en legeattest, en ved 80 år måtte levere. Noen kjøreskoler ordner også dette med kjørelisens i samarbeid med det offentlige hvor det kan bli en enkel prøve event. ingen prøve, men bare ta bilder. Det finnes hjelpere som følger deg opp til dette også for en pris av fra 3-5000bht.

Nye hastigheter underveis:

Økning til 120 fra 110 hvor minste hastighet i raskeste fil ikke skal være under 100km. Dette vil da gjelde rene motorveier uten U-Turn, og med sperre mellom kjøreretningene. Dette ble også kommentert i en av gruppene.

Til slutt vil jeg si at det var også hyggelig at så mange som 6 damer var med oss på treffen i dag hvor noen så ut til å kose seg med Frokost bufe også, og at de samlet seg til ettermiddags kaffe hos den ene av dem etterpå.

Ref Edvin Jonassen