Oppsummering fra “Tirsdagtreffen” i Khon Norway 1 juni 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Det var 12 medlemmer til stede, herunder vår advokat, Lek.

Oversettertjeneste.

I flg et medlem gir ikke ambassaden eller konsulatet assistanse ved privat behov for oversettelse, f.eks av sertifikat fra engelsk til Thai, Thai-engelsk. Vår advokats kontor, Suntree Law Office, bistår gjerne med autorisert oversettelse fra engelsk til Thai og omvendt. Oversettelse fra Thai til norsk og omvendt må gjøres ved bruk av privat oversettertjeneste.

Garanti fra ambassaden for utgifter ved sykehusinnleggelse.

Ambassaden gir ikke lenger garanti ved sykehusinnleggelse. Ref ambassadens nettside. Nordmenn i Thailand blir derfor av ambassaden gjort oppmerksom på at de bør ha en god helseforsikring i tillegg til at de er medlem av NAV utland. Denne endringen opprører og irriterer flere medlemmer. Mange av våre medlemmer er i høy alder, og en godt dekkende helseforsikring blir derfor meget dyr hvis de i det hele tatt finner et forsikringsselskap som vil/kan forsikre dem. Dette har over natta satt dem i en veldig ubehagelig /alvorlig situasjon. Noen har gitt uttrykk for at de må vurdere å melde seg ut av Folketrygden og NAV utland for å sette pengene i en helseforsikring. Men dette vil ikke nødvendigvis helt dekke kostnaden til en godt dekkende helseforsikring. Det vil bl.a avhenge av hva forsikringen omfatter.

 

Mvh
Roald Kristiansen