Oppsummering fra “Tirsdagtreffen” i Khon Norway 12 jan. 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Det var denne gang 10 personer som deltok.

Vår Advokat Suntree Jongkitiwiro (Lek) ble også etterspurt, og var savnet denne gang.

Medlemskontingent

Det var flere som ønsket å få ordnet dette også denne gang. Hvor noe var satt inn på vår konto med kontr. om så var riktig ført. Andre betalte kontant i dag også.

Covid -19

Ble også et tema denne gang siden vi bor i rødt område, og hvor vi alle som møtte blir berørt av denne med de forordninger dette medfører siden mye er blitt lukket og låst etter hvert uten at vi vet for hvor lenge dette kan vare.

Det merkes også at det blir mindre folk ute om dagen, men til tross for dette så samles noen fortsatt på sine vante plasser ved solnedgang slik som tidligere. Mange er fortsatt å se mosjonerende langs beach roaden både på dagtid, og om kvelden.

Forskjellsbehandling

Det ble i denne forbindelse også tatt opp med dette om forskjellsbehandling på hva som er lukket og ikke lukket når det gjelder strender som Jomtien, og Bang Sararay hvor Jomtien er åpen med parasoller og solstoler hver dag mens den i Bang Saray er stengt ned og lukket også for servering.

Narkotiske stoffer

Dette ble også tema siden enkelte av oss har en følelse at bruken av slikt dop er økende, og har vært det i flere år nå spesielt etter 2014 og fremover til nå. Det virker også som at prisen for slike stoffer blir billigere og billigere samtidig som det er lett å få tak i. Spesielt når en leste i The Pattaya News i dag at det var 9 døde i Bangkok grunnet nye stoffer og overdoser i denne forbindelse med natten den 10 januar som ble benevnt slik.

Sakset fra TPN

(Nine teenagers were found dead in different areas in Bangkok last night, January 10th, for yet unknown reasons. One of them was thought to have died from overdosing on an emerging popular form of narcotic cocktail, known among drug users as “K powdered milk”.) Med vår noe høye gjennomsnittsalder så måtte vi bare vedkjenne at bruk av slike stoffer var ukjent for oss i vår ungdom.

 

Ref Edvin Jonassen