Oppsummering fra “Tirsdagtreffen” i Khon Norway 17 nov. 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Det var i dag 20 medlemmer som møtte på Hotel Danmark.

Anmodning om støtte fra Senterpartiet for å opprettholde Gjenlevendepensjon: På bakgrunn av den emailen Steinar sendte ut til alle medlemmer i går, ble dette temaet diskutert.

Det begynner å nærme seg jul, så forslag om julebord ble diskutert. Snakkes også med sjefen på Hotel Danmark om han kunne tenke seg å lage et julebord for KN sine medlemmer i regi av “Tirsdagstreffen” (Julaften ble foreslått).

Han var villig til å lage i stand julemat for en forsamling på mer enn 10 personer. Skal vi få til dette, må det være bindende påmelding! Dette kommer KN tilbake til i form av en invitasjon pr.mail til alle medlem i så fall med nærmere info. om priser og event. meny.

Det ble hevdet at man i Thailand kan tegne en form for pensjonsforsikring for f.eks. ektefelle, men ikke klarlagt noe nærmere.

En av deltagerne opplyste om at på neste onsdag, 25 november, skal det være Lutefiskbuffet på Jasmine Restaurant i Bangsare. Dette er på Restauranten til nylig avdøde Ivar. Pris 700baht. Tlf. 062 557 5937.

Det ble også diskutert om hva som skjer om man faller om på gaten, hjemme etc. eller en trafikkulykke, og ikke kan gjøre rede for seg, hvilket sykehus blir man kjørt til. Her var det flere forklaringer, uten at man ble enige.

 

Ref. Roger Hågensen