Oppsummering fra “Tirsdagtreffen” i Khon Norway 20 april 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Det var 10 deltakere til stede. Advokaten vår, Lek, er en av disse. Det ble et nytt medlem i løpet av møtet.

Alderspensjon

Et medlem sendte forespørsel til NAV medio april d.å om alderspensjonen blir redusert med 0,75% i 2021.
NAV svarte følgende: Nei, alderspensjonen skal ikke reduseres. Det vil komme en økning av alderspensjon ved årets regulering. Men satsene er ikke fastsatt av Stortinget ennå, så hvor stor økningen blir, vet vi dessverre ikke.

Valg av sykehus

Det er stor forskjell på pris offentlige og private sykehus beregner seg for tjenester de utfører. Forskjellen kan være dramatisk. Det anbefales derfor at medlemmer undersøker hva slags offentlige sykehus de har tilgang til før de bruker store beløp på private sykehus.

Det vises til KNs nettsider for medlemmer der det ligger mer opplysninger om dette, bl.a priser for ulike sykehustjenester.

Skattemelding

Det kom opp spørsmål om utfylling av skattemeldinga. Det ble drøftet og kommentert av vår ekspertise.

Mvh
Roald Kristiansen