Oppsummering fra “Tirsdagtreffen” i Khon Norway 22 des. 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Det var 22 personer som møtte på Hotell Danmark i dag.

Det ble også 1 nytt medlem innmeldt i dag, og medlems kontingent for 2021 innbetalt av 1 person.

Vår Advokat Suntree Jongkitiwiro (Lek) var også tilstede denne gang.

Doneringer
Det kom også inn doneringer på tilsammen 2500 baht fra flere som ikke har anledning til å være tilstede på tirsdag den 29.12 hvor vi har tenkt på en ny innsamling på Tirsdagstreffen til Barnehjemmet Baan Kruja hvor det nå er kommet inn 3500baht foreløpig inkl. de 1000 fra siste tirsdagstreff.

Kaldt om morgen i dag
Ikke alle biler produsert her har varme apparat innmontert heller så dette ble derfor et tema også siden gradestokken viste +18C. Hvordan en skal få varme i bilen? Det kom da frem at med de nyere biler litt opp i prisleiet har de jo gjerne automatisk temp styring så setter du denne på automat og full temp. for ex. +29C så vil du kjenne at det kommer varme ut også.

Arrangerte ulykker?
Dette var noe som kom opp i forbindelse med den vanskelige tiden vi er i, og hvor mange kan være i beit for kontanter etter hvert. Noen hadde passert et slikt tilfelle som kunne virke mistenkelig på vei nordover mot Isaan. Hvor folk sto og vinket for å få bilen til å stoppe siden en bil sto kjørt av veien, men hvor kona sa kjør forbi og ikke stopp. Vi Faranger har jo blitt opplært i at vi alltid skal stoppe for å gi hjelp i slike tilfeller. Det er nok ikke for ingen ting at her i landet låser alle dører seg automatisk etter kort kjøring for å sikre dem som sitter i bilen for inntrenging utenfra. Egentlig har vi som Farang heller ikke plikt til å blande vårs i noe slikt her så lytt på kona og ikke stopp uten at du er helt nødt. Tenk på alle de nordmenn som også er blitt stoppet og ranet i Sverige på tur om sommeren som en har kunnet lese om. Vi så derfor ikke bort ifra at dette også kan skje i Thailand.

Covid -19 i Samut Sakhon/Bangkok
Noe som til morgenen i dag var øket fra 668 til over 800 ble også et tema siden smitte utbruddet nå er stigende, og hva det kan ende opp med når det var snakk om at over 10000 skulle inn til undersøkelse. En ser jo også at mange andre steder i Thailand avlyser nyttårs feiringer som er planlagt. Det ble jo da også tatt fram at dette med Nyttår er jo den store reisehelgen hvor mange skal hjem til sine familier. Tidligere har jo opp mot 7mill. mennesker flyttet på seg i denne anledning. Smittefaren og hva med nedstengninger som kan komme til å bli nødvendige i forbindelse med dette, og hva som er gjort i denne delen av byen nå ble pratet om. Som også Espen sa så var det nå gitt ut melding i Bangkok om at en oppfordret flest mulig til å holde seg hjemme. Det var da også snakk om hjemmekontor. Så en får bare følge med i det som kommer.

Skattekort
Det kom her frem at for de av oss som skatter til begge land så var letteste måten å gå inn på Altinn.no å føre ned med den summen en overfører hit slik at posten med inntekt fra NAV blir nedjustert tilsvarende. For de som heller ikke er med i Folketrygden ble det også snakk om å sette 0 på denne posten om en har andre poster som også blir skattlagt. Prosenten som da kommer frem kunne da dreie seg om fra 5% og oppover. Så må en selv finne ut hva som er riktig for hver enkelt.

Covid-19 / Vaksiner
Dette var også noe som kom fram helt på slutten av treffet uten at vi pr. nå vet nokk om dette her i Thailand. En tenker da på løsninger som vi bofaste her vil kunne komme til å bli aktuelle til, eller regnet med i siden mange av oss er i den gruppa som i Norge vil kunne komme i en tidlig gruppe. I Norge er vi jo forespeilet at dette skal være gratis for Nordmenn, men hva med oss som bor utenfor Norge? I denne forbindelse vil det også være behov for svar på mange ting slik som:

  • Når starter Thailand opp?
  • Blir det pliktig ,eller frivillig her?
  • Hva vil det koste oss?
  • Kan vi i så fall søke HELFO om dekning?

 
Dette er fortsatt tidlig i prosessen for alt som har med dette å gjøre ,men er det noen som vet noe som kan gi oss svar på noen av disse så er vi interessert i tilbakemeldinger når tiden nærmer seg.

Ref. Edvin Jonassen