Oppsummering fra “Tirsdagtreffen” i Khon Norway 27 april 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Det deltok 17 medlemmer på møtet. Det ble tegnet et nytt medlem.

Barnehjemmet Baan Kruja ble sponset med 2000 B av tilstedeværende i Tirsdagstreffet.

Noen av medlemmene fra tirsdagstretreffet skal reise til Baan Kruja med matvarer i morgen. Barnehjemmet har vært nedstengt av smittvernhensyn.

Munnbindregler innskjerpes

Det er verd å merke seg at at det nå i flere provinser, herunder i Bangkok og Chonburi, er påbudt med munnbind utenfor egen bolig. Det gjelder også i egen bil dersom sjåføren ikke er alene i bilen.
Boten er satt til 20.000 B. Men politimannen kan bruke en viss skjønnsvurdering. I følge mediene kan ytterligere skjerpelser være på trappene.

Skatt

Det var en del skatterådgivning under treffet. En person som har betalt kildeskatt til Norge, vurderer å gå over til å skatte etter skatteavtalen mellom Norge og Thailand

Abel har bygget en boreplattform i Lam Chabang for Equinor. Den var ferdig for ca tre uker siden og skal brukes i Nordsjøen.

Deltakelsen

Ikke alle medlemmer i nærheten av Pattaya kan komme på treffet. F.eks kan ikke medlemmer fra Rayong reise ut av provinsen av smittevernhensyn. Smitten i Rayong er høyere enn i Chonburi.

Mvh
Roald Kristiansen