Oppsummering fra “Tirsdagtreffen” i Khon Norway 29 juni 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Treffsted: A Taste of Norway

Det var 23 deltakere i treffet. Advokat Khun Lek var en av disse.

Det ble tegnet 4 nye medlemskap.

Vedr. Innsamling til barnehjemmet Baan Kruja

Rettelse av opplysning i rapporten fra 22 juni: Baan Kruja Barnehjemmet har ca. 50 barn boende og ikke 250. Feilopplysningen beklages.

Fra Stortingets behandling av etterlattepensjon f.o.m 1.1.2023

Stortinget har bestemt at det blir kraftige begrensninger i etterlattepensjonen fra 1.1.2023. Dette er nedfelt i «Lov om endringer i Folketrygden» vedtatt 18.23.20

Loven er utformet basert på norske forhold, der det er gode sosiale ytelser, og slår bl.a derfor sterkt negativt ut for etterlatte i Thailand.

Etterlattepensjon blir nå kalt Omstillingsstønad.

  • Den kan bli utbetalt etter søknad dersom en del vilkår oppfylles
  • ytelsen er tidsbegrenset til tre år, med mulighet for to års forlengelse
  • Full årlig omstillingsstønad beregnes som 2,25 ganger grunnbeløpet(G), men avkortes bl.a dersom den avdøde hadde mindre enn 40 års trygdetid og dersom gjenlevende ektefelle har en inntekt over en halv G.

For mer om dette, se Khon Norways hjemmeside, khon-norway.com, og Folketrygdloven kapittel 17, paragrafene 17-1 til 17-15. Link til kapitlet: https//lovdata.no/dokument/LTI//2020-12-18-139

Vaksinering

En av deltakerne opplyser at det foregår registrering og vaksinering i Pattaya på stranden ved Soi 6 fra 28 juni for de som har rosa eller blått ID kort, pass og husbok. Dette opplyses med et visst forbehold.

Link: https://sites.google.com/view/pattayaready

Litt om boligpriser

Et medlem kjøpte en leilighet på Jomtien i 2011 for 2,5 millioner B. Han prøver nå å selge den for 1,5 millioner BTH uten at interesserte kjøpere er registrert. Han har heller ikke fått inn noe bud.

Mvh
Roald Kristiansen