Oppsummering fra “Tirsdagtreffen” i Khon Norway 8 juni 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sted: A Taste of Norway (tidligere Lindas)

Det var 16 deltakere til stede, herunder advokat Khun Lek.

Det er mange som er opptatt av Bjørn Arild Michelsens tragiske bortgang 08 juni. Viser til særskilt mail fra formannen om dette. Det er kontaktet pårørende/ambassaden/tempel.

Garanti fra ambassaden for utgifter ved sykehusinnleggelse.

Det var fortsatt kommentarer til at ambassaden har avsluttet denne tjenesten for nordmenn i Thailand. Det ble bl.a stilt spørsmål ved hvorfor norske myndigheter i mindre grad enn før vil betjene det norske eksilmiljøet som er ganske stort i Thailand. De som betaler økt trygdeavgift for å være medlem av NAV utland har hatt stor nytte av denne garantien.

Mange i denne gruppen har høy alder, og vil ha vansker med å skaffe seg en fullgod privat helseforsikring på kort varsel. Således er flere også fortsatt opprørt over måten informasjon om dette ble formidlet på og hvor raskt endringen trer i kraft.

Mer om helseforsikring

Advokaten vå, Khun Lek, oppdaterte om helseforsikring. Hun klargjorde at Pacific Cross selger forsikring inntil kunden er 75 år. Dersom du kjøper innen du er 75, kan du fortsette å være forsikret i årene som følger. Et annet selskap, Signa, tegner medlemskap også etter du er 75, men i følge et av medlemmene som er 77 år, er denne forsikringen veldig dyr.

Møtelokalitetene

Det er ikke mulig å røyke innendørs i A Taste of Norway. Dermed blir forsamlingen litt mer splittet enn den var i Dansken. Vårt nye treffsted er et flott sted å være, men det blir litt mindre fellesskap på denne måten. Dette er noe som kan bøtes på ved at den enkelte er bevisst på det og kanskje sirkulerer litt under treffet.

Registrering/vaksinering av utlendinger

7 juni hadde noen medlemmer kontakt med hhv City Hall og BHP med spørsmål om registrering/vaksinering. Begge steder fikk medlemmene beskjed om at det ikke forelå oppdatering fra regjeringen.

Thaivisa hadde 07 juni en artikkel med en lenke til et regjerings nettsted der utlendinger kan registrere seg for vaksine. Det virket som nettstedet ikke fungerte godt 07 juni, men det virker som det er under arbeid.

https://forum.thaivisa.com/topic/1219704-expats-over-60-urged-to-register-for-vaccine-on-thai-govt-site/

Stigmatisering av asiatiske og herunder thai kvinner

Det har vært noen artikler i VG de siste dagene om stigmatisering av asiatisk og thai kvinner. Dette ble diskutert blant tilstedeværende.

Mvh
Roald Kristiansen