Oppsummering fra Treffet i Khon Norway 04.10.22

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sted: A Taste of Norway, Jomtien Pattaya

Tid: kl.9 – 12

Det var 20 medlemmer til stede + 1stk. medfølgende damer denne gang.

Vår Advokat Suntree (LEK) møtte også fra morgenen av, men forlot oss så fort frokosten var fortært til andre oppdrag.

Hvor handler vi våre medisiner i Pattaya?

Dette var et spørsmål som dukket opp i dag hvor det var deltagere på treffet som hadde sin hjemmeadresse helt andre steder i Thailand. I og med at dette kom opp så viste det seg at det var flere som benyttet denne avdelingen til Facino hvor de tok ut medisiner for 6 mnd, eller faktisk også for et helt år av gangen hvor de så får eget kundekort også for senere bruk samtidig som prisene også er lavere en det man betaler på mange andre apotek. Faktura blir utskrevet på Engelsk samtidig som den da også er klar for innsendelse til Helfo.

Siden egenandelen er ca. max 520kr., eller 39% av faktura så lønner det seg å ta ut for en lengre periode.
Fascino – North Pattaya8 154 หมู่ 6 Nort Pattaya Rd · 033 046 118 (Ovenfor Terminal 21). Stenger 20.00
Det finnes faktisk 7 av disse rundt i Pattaya hvor noen finnes på disse steder: Pattaya Klang- Pattaya Thai, og vis a vi Bangkok Hospital ( de er også spredd rundt i Thailand, men de må du selv lete opp om den også finnes der du bor: https://www.fascino.co.th/en/

For å sende digital post så går du inn på Helsenorge.no hvor du finner søke Helfo om refuksjon. Så kommer det ny tekst som heter søke Helfo refuksjon i Altinn. Så kommer det opp en side for Helfo hvor du fyller inn etter faktura. Husk å legge faktura inn som vedlegg til slutt.

Skatte til begge land for Nordmenn i Thailand

Under lommen Tjenester på vår Web finner du da dette om Skatt! Grunnen til at dette med skatt kom opp var at det tydeligvis er masse misforståelser ute å går hvor personer med pensjon kunne benyttet seg av dette med å kunne betale skatt til begge land, men grunnen var dette som her står: Det at den norske skatteetaten har fortalt deg at du ved utflytting er skattepliktig bare til Norge i utflytting`s året + 3 år er dermed direkte feil. Hvoretter de som følge av dette hadde utelatt å skatte til Thailand i disse tre år frem til dette nå kom frem i forbindelse med et nytegnet medlem.

Dette bør derfor leses /event. ta det frem på Weben vår. Oppholder du deg i Thailand i mer enn 12 mnd. sammenhengende i et kalenderår, eller mer en 6 mnd. fravær per år regnet over 24 mnd. faller du automatisk ut av Folketrygden. For å beholde medlemskapet i Folketrygden må du søke om medlemskap i NAV Utland. Dette vil koste deg 2,3% av brutto pensjon, slik at den totale kostnaden blir 5,1 + 2,3%, tilsammen 7,4% – alt av brutto pensjon (trygdede kan måtte betale mer).

Det andre er at oppholder du deg i Thailand i mer enn 183dager pr kalenderår, blir du automatisk skattepliktig til Thailand i henhold til Thailandsk skattelov og Skatteavtalen mellom Norge og Thailand.
Når du flytter til Thailand for fast opphold, eller langtidsopphold utover 183 dager pr kalenderår, må du ikke «Melde Skattepliktig Utflytting». Melder du Skattepliktig Utflytting kommer du på Kildeskatt 15% + 7,4% avgift til folketrygden. Du bør kun melde adresseforandring til Thailand. Eget skjema for dette finner du på nettet. Da blir du skattepliktig til både Thailand og Norge. Du skal da bare skatte til Thailand av det beløpet du overfører hvert år. Dette beløpet blir da fratrukket brutto pensjonen i norsk selvangivelse, slik at du bare skatter til Norge for det beløpet du ikke har overført. Resultatet blir at du får en vesentlig lavere total skatt sammenlignet med Kildeskatt. Stemme nivået hevet seg betraktelig under denne seansen så tydelig at dette engasjerte mange av deltagerne på Treffet! Skjema ble også sendt rundt i denne forbindelse. Så da er det godt at muligheten for å kunne gå 3 år tilbake for å søke om en ny vurdering finnes så snart de vedlegg som trengs er på plass!

Unntakstilstand og desentralisert Covid – 19 håndtering

ASEAN NOW oppdaterte om over nevnte 01 oktober, og som ble oppdatert 03 oktober. Regjeringen har kunngjort at unntakstilstanden som ble innført i mars 2020 er opphevet. Den sentraliserte håndteringen av Covid – 19 situasjonen er også opphevet. Håndteringen er nå overlatt til lokale myndigheter som er Helsedepartementet. Det hevdes, i.flg ASEAN NOW 3 oktober, at ansiktsmasker fremdeles er påbudt på offentlig transport og i kinoer noe som også er bekreftet i andre fora også slik som Pattaya mail. Ingen dokumentasjon på vaksinering kreves lenger for nye ankomster til Thailand.

Alltid minst en farmasøyt på vakt i Apotek

The Pharmacy Council of Thailand pålegger nå alle apotek fra 01 oktober d.å, å ha minst en farmasøyt på vakt i apoteket. Ordningen som tillot at en farmasøyt hadde bakvakt minst tre timer per dag, er opphevet fra den 30 september d.å. Med så mange tilstede denne gang var dette en forsamling som hevet stemme nivået betraktelig så jeg beklager om det skulle være ting jeg gikk glipp av.


Med vennlig hilsen
Edvin Jonassen