Oppsummering fra Treffet i Khon Norway 06.12.22

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sted: A Taste of Norway, Jomtien, Pattaya

Dag: Tirsdag 6 desember

Tid: kl 9-12

Det deltok 18 medlemmer i dagens treff samt 2 med følgende damer.

Jule-Buffe på fredag den 16.12. kl.17.30 har pr. i dag 25 påmeldte så husk siste frist er neste treff den 13.12

7 personer fornyet sitt medlemskap for 2023. Det ble innmeldt 1 nytt medlem denne gang.

Advokat Khun Lek deltok under møtet også denne gang, og som også var meldt på forhånd, og kjekt å vite for de som møter også at hun her kan treffes i tiden hun har satt av til dette som var fra 09.00 til 10.30 denne gang.

Det ble donert 1500 THB til sammen, for Barnehjemmet Baan Kruja fra 2 personer.

Ting som en kom innom

Var et forslag fra siste års årsmøte vedr. dette med at de som sitter i styret skulle belønnes med en liten sum takk for jobben, og fordelt etter dennes funksjon i foreningen, men nedstemt den gang.

Private sykehus og varierende priser ble også drøftet sett ut i fra tilstede værende medlemmers erfaring. Helfo ble jo da også tatt med i denne forbindelse når det hjalt dekning fra de i denne sammenheng hva en kunne forvente å få dekket fremover i tid siden det jo her er forespeilet oss at i budsjettet for 2023 skal dette gå ned. Det var spesielt 2 sykehus som her ble omtalt som rimelige sett i forhold til BHP, og disse var Pattaya Memoriel Hospital og Hospitalet i Sriracha.

Besøk på Tirsdagstreffen

Mitt under treffet så dukket plutselig Oskar Jørgensen opp i følge med 2 personer som senere ble til 3 hvor kun en var medlem i KN hvor de besatte et bor avsatt til medlemmer hvor disse derfor måtte finne seg andre steder utenfor vårt reserverte område som vi jo benytter på disse tirsdager.

Hva det gjaldt?

Jo det skulle ha vært et program for 4 dager siden på nyheter fra Norge vedr. skatt og endringer i denne forbindelse hvor også kildeskatt ble nevnt, og hvor 2 av personene var helt nye her i Thailand å trengte informasjon fra foreningen KN. Siden ingen av våre tilstede værende medlemmer hadde hørt, eller fått med seg hva dette hjalt så Lars Opstad hos oss tok for seg dette med kildeskatt, og at denne må søkes spesielt på etter visse regler etter 3-4 år for at det skal godkjennes . Se forøvrig her litt om skatt til Norge / Thailand på vår web :

https://www.khon-norway.com/skatt/

Det kom deretter frem at dette var personer som arbeidet med å få til en underskriftkampanje med det som mål, og at Oskar Jørgensen fortsatt arbeidet med dette om at ønsket var å få SSB i Norge til å påta seg å lage en utregning på hvor meget den Norske stat sparte på alle de som flyttet fra eller meldte utflytting fra Norge hvor tidligere sum nevnt var satt til kr. 450 000 per person sett i forhold til leve alder. Som jeg også fikk fortalt dem så tar Khon Norway ikke stilling til slikt uten at det er styrebehandlet når data/ papirer foreligger slik at det måtte bli opp til hvert medlem å avgjøre i så fall å sette sitt navn på disse lister. Begrunnelse slik jeg forsto det så var der snakk om reduksjoner på gang for oss utenfor EØS, men ikke på hva.

Mitt syn på det som foregikk var at dette var et dårlig valgt tidspunkt å bryte inn i et privat selskap kun for medlemmer i Khon Norway i lokaler som er dårlig egna for dette med en vanskelig akustikk, og samtidig uten noen form for papirer/lister som det her var tenkt benyttet, men de ble nå sittende ved det bordet de allerede hadde okkupert.

Til orientering så var Oskar Jørgensen med å starte Khon Norway i 2008, og leder i 2 første år mener jeg å ha hørt.

Etter mitt syn en meget uhøflig måte å benytte når en trenger seg på uanmeldt, men håper de tar dette til etterretning samtidig som en håper saken deres fører fram.

Russerne kommer

Det er gjort en avtale mellom U-Tapao-Rayong-Pattaya Airport og 3 russiske reisebyråer om at 4 charter fly skal bringe russere til U-Tapao med oppstart 25 november. For flere detaljer se lenken under fra Pattaya Mail 20 november:

https://www.pattayamail.com/latestnews/news/russians-set-to-return-to-pattaya-nov-25-416951

Nytt førerkort system

Fra 9 januar neste år vil i flg Thainytt sjåfører som bryter trafikklover i tillegg til økonomisk straff, få poeng trekk. Dersom poengene ender på null, vil førerkortet bli inndratt opptil 90 dager. For flere detaljer se Thainytt 20 november.

Ulovlige Bolt taxier(antakelig ukjent for mange av oss som bruker Bolt)

For vel en uke siden hadde ulike representanter for myndighetene i Pattaya kontroll med app-taxier, Grab, Bolt osv. Da myndighetene godkjente disse app taxiene for ca et år siden, var ikke Bolt en av de som ble godkjent. Aksjonen forrige fredag ble rettet mot Bolt sjåfører. Hver sjåfør ble ilagt 2000 B i bot og pålagt å slutte med å bruke deres personlige bil i offentlig transport. Grab og en håndfull andre selskap er nå lovlige. Både biler og sjåfører må ha lisenser. Det er forbudt for private borgere å bruke egne biler til å plukke opp Bolt kunder. Artikkelen under, fra Pattaya Mail, nevner noen uheldige episoder Bolt/sjåfører har vært involvert i.

https://www.pattayamail.com/news/pattaya-police-crackdown-on-illegal-bolt-app-drivers-417696


Med vennlig hilsen
Edvin Jonassen og Roald Kristiansen

14007545364602164089