Oppsummering fra Treffet i Khon Norway 11.10.22

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sted: A Taste of Norway, Jomtien Pattaya

Tid: kl.9 – 12

Det var 18 medlemmer til stede + 3 medfølgende damer denne gang.

Vår Advokat Suntree (LEK) møtte også, og var tilstede det meste av treffet.

Regjeringens forslag til skatt i 2023

Denne var kopiert og ble sendt på rundgang blant deltakerne på treffet påført med noen små tillegg over hva satser på hva noen av postene hadde beløpt seg til i 2021. Enkelte hadde også kommentarer til noen av de poster som ville berøre dem spesielt uten at jeg fikk med meg så mye at jeg kunne trekke noen konklusjon ut av dette. Alder på deltagerne var også så høy at dette med å ha små barn var lite aktuelt i denne forbindelse.

Det som kom frem var at en var redd for at arbeidsplasser kunne komme i fare siden prisene som nå var kommet så høyt at det kunne bli problem å få driften til å gå rundt. Det ville i så fall til å slå ut på Navs statistikker over økende arbeidsledighet. Det som ville slå direkte ut på medlemmer av FM i Nav var for oss den økning i opp til 50% mot tidligere 39% i egenandel ved uttak av medisiner siden bosatte her i Thailand heller ikke har noe tak på hva vi max. skal betale for å få frikort siden vi er utelatt fra dette. FM i NAV har mistet mange av sine medlemmer allerede som har meldt seg ut, og bort fra folketrygden siden trekket regnes som % fra brutto pensjon i løpet av året så er det godt mulig at dette kommer til å øke utmeldingen ytterligere. Det fremkom i denne forbindelse at et tidl. medlem hadde betalt 73000kr. pr.år.

Vil også vise til et tidligere treff hvor Facino Apotek ble nevnt hvor et medlem allerede nå hadde prøvet ut dette med å ta ut for 6 mnd. av gangen på blåresept. Hvor pris ble ca.23000 baht som er en besparelse sett i forhold til tidligere uttak.

Siden det også er mange som har sine sparepenger i Norge fortsatt i form av Aksjer og Fond så ble heller ikke den foreslåtte økningen opp til 37,8% i utbytteskatt vel mottatt siden dette blir den 3 gangen denne økes sett i forhold til 2021 hvor den var på 31.7%, og øket i 2022 til 35.2% allerede.

Mange av oss har sikker hatt disse plasseringer stående i mange år hvor de allerede er blitt medregnet i den formueskatten som også trekkes, og hvor satsen også øker fra 0.95% til 1.0% fra 1.7 opp til 20mill. Vil derfor tro at det blir flere som kommer til å trekke sparepenger ut fra sine konto-er innen utløpet av 2022. Det eneste som ble applaudert var faktisk dette: Fergeprisene skal ned 20 prosent sammenlignet med i år. Det blir gratis å ta ferge til og fra øyer uten forbindelse til fastlandet. Regjeringen planlegger at prisendringene skal rulles ut fra 16. august neste år.

Dette med å ha forsikret sine ting i disse flom tider.

Det ble tatt frem i den forbindelse tatt frem noen eksempler på hva slikt kan beløpe seg til: Thaier har stort sett store motforestillinger mot dette med å forsikre ting også når det gjelder verdier av ting som det vi opplever nå om dagen hvor vannet oversvømmer steder det aldri burde komme, og gjentar seg ofte hvert år det kommer mye vann fra oven. Et eksempel kom frem hvor eier av en 3 mnd. gammel Mercedes ble stående i flommen med vann opp til taket, og pris på ny bil var 4.8 mill.baht.

Forsikring var tegnet i kl. 2 som da dekker minimum , men er ingen fullverdig kasko på lik linje med kl.1 hvor da erstatning derfor ble satt til 300 000baht. (Har selv kl.2 på en bil som er 11 år gammel).

Eks. på forsikring av boliger:

Enebolig opp til 10 mill.baht for en premie på 10000baht pr.år

——–»———– 4 mill.Baht til en premie på 9800baht —»—

Leilighet opp til 1 mill.baht for en premie på 2900baht kun innbo, vannlek. Brann .lynnedslag, og tyveri

Når en tenker på hvilke verdier som her går tapt i form av storm / vannskader, og alt annet som skjer her i Thailand så er det enorme verdier som blir borte i forbindelse med slikt.

Når en nevner dette med forsikring så ser de bare rart på en og smiler. Mye av grunnen er sikkert at ikke inntekten strekker til, men mye av det kan også skyldes deres innstilling, og kan også ha mye med deres Buddha opplæring å gjøre også hvor de stoler på at har er med dem og passer på. Mange av dere har sikkert også registrert at kommer en borti en ulykke for eks. med et kjøretøy så har de ikke alt på stell slik at ofte mangler både sertifikat, forsikring, eller veiavgift ikke betalt. Ja dette gjelder ikke bare Thaier siden mange Faranger tar fort etter de også både når det gjelder acohol påvirket, og alt det andre som er nevnt så kjør pent for husk det kommer nye bøter i Desember.

Oppfordrer eldre til å full vaksinere seg

Helsemyndighetene oppfordrer til at spesielt eldre fortsatt er på vakt mot Covid og lar seg full vaksinere selv om sykdommen er nedgradert til en kommuniser bar sykdom. Nedgraderingen krever ikke den samme oppfølging fra myndighetenes side. Halvparten av de som dør av sykdommen er ikke full vaksinerte, og en stor del av disse er eldre. Det oppfordres også til at alle bruker masker når de skal bevege seg i folkemengder eller områder med liten luftsirkulasjon samt at man vasker hendene regelmessig. Se lenken nedfor for detaljer:

ASEAN NOW 5 okt

https://aseannow.com/topic/1273757-people-urged-to-take-their-elders-to-get-vaccinated-for-covid-despite-disease-downgrade/


Med vennlig hilsen
Edvin Jonassen