Oppsummering fra Treffet i Khon Norway 13.09.22

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sted: A Taste of Norway, Jomtien Pattaya

Tid: kl.9 – 12

Det var 16 medlemmer til stede, men ingen medfølgende damer denne gang.

Vår Advokat Suntree (LEK) møtte også fra morgenen av frem til hun måtte dra siden hun også var opptatt på annet hold i dag.

Det ble ønsket hjelp fra et medlem for utfylling av søknad skjema til NAV om frivillig medlemskap, og ble gjort fra 11.30 i dag.

Forespørsel fra en person som ønsket innføring i hva KN står for å kan hjelpe med,og fikk med seg materiell som kan hentes ut på FB. Ønsket så å tegne medlemskap neste tirsdag.

Vedr. AIDS /HIV.

Viser til et forslag etter siste treff så takker jeg for dennes forslag til en info om dette med Aids / Hiv som jo egentlig bare er 2 forskjellige stadier av samme sak.Ser en på hvilken alder våre lesere er i hvor det spriker fra ca.50 til over 80 år så har jeg nok tenkt at dette er noe som berører den yngre del av befolkningen, men siden det jo også er en del single blant oss som bytter partner gjerne av yngre årgang. Så får heller de som lever i monogame forhold bære over med meg når jeg tar dette med.
Sakset fra FHI Hiv er et virus som medfører svekkelse av immunforsvaret slik at kroppen er mer mottakelig for infeksjoner og sykdom. Aids er diagnosen som brukes ved langt kommet hiv infeksjon med komplikasjoner. Slik smitter hiv- viruset: Hiv finnes i kroppsvæsker hos den som er smittet. De kroppsvæskene som inneholder nok virus til å overføre smitte er blod, sæd, skjede sekret og morsmelk. Seksuell kontakt er den vanligste smittemåten. Over 90 % av smitte skjer ved seksuell kontakt. Så noen tall innhentet spesielt for Thailand over smittede. D=220000 M=330000 som kun omfatter de som er kjent i det offentlige register, men her er det mange som ikke er medregnet kanskje over 100000 sies det om en regner begge kjønn hvor mange av disse kan finnes når en går gatelangs på kveldene? I tillegg så kommer alle de andre kjønns sykdommer en skal være oppmerksom på.

Så Husk å benytte Kondom!

Covid- 19 med dagens tall 12.09

698 innlagte og 15 døde Så det går rette veien når tallene nå begynner å være sterkt synkende.

Kjell Inge Røkke flytter til Sveits!

Dette måtte jo selvfølgelig også kommenteres i dag siden er som det står i VG: Med det mister det norske skattesystemet det siste tiårets største bidragsyter, og frykter vel at det kan få en smitte effekt når en ser for et nydelig sted han har valgt der rett syd for Alpene nede ved Lugano sjøen med kun 3 mil til den Italienske grense mener jeg å huske. Hans privatfly skal jo allerede være forflyttet til Milano som det står i dag, men selv valgte jeg å kjøre over St.Gotthard pass på mine ferieturer ned til Lugano og Nord Italia på 70-80 tallet. Stedet han valgte er noe av det fineste jeg har ferier på. Raskeste veg med bil går fra Basel gjennom St.Gotthard Tunnel, men det er for de som har dårlig tid.

Ønsker du å se mere av Lugano så finner du det her: https://www.youtube.com/watch?v=2iDf3DELQL8

Spørsmålet en må stille seg er vel hvor mange flere av de med nok peng i Norge går bort å gjør like dann siden slikt ofte kan få en smitte efekt, og spesielt i disse tider hvor industrien også står i fare for å måtte legge ned deler av som følge av hva regjeringa lager til for tiden?

SRBank og problem nytt Kodekort

Et av våre medlemmer har bestilt 2 ganger nå og 2 måneder er gått uten kort kommet. Egentlig er det ID brikke han ønsker , men ikke mulig siden det er avhengig av at en må ha norsk nr. I telefon som ikke kan leveres uten at en har adresse i Norge også sier Telenor. Så hva gjør en? Forslaget lød på send melding og krav om Rek.sending som belastes kontoen`s eier om de vegrer å dekke det fra banken.

Ved dødsfall i nær familie i Norge

Et medlem kom tilbake etter langtidsopphold i Norge grunnet sykebehandling, og etter kun 3 dager så dør et nært medlem i familien så ny tur til Norge og retur hit. Da er det greit å ha en reiseforsikring fra Norge selv om en bare skal hjem til Thailand. Her var det Gjensidige som fikk gleden av å hjelpe til med tur og retur for mann og kone som de da ville dekke på forsikringen, men en skal også være klar over at det er noe som heter tapte feriedager også i slike tilfeller såfremt en har en returbillett som er betalt for en senere hjemreise hvor en kan få godtgjort for antall dager en mistet grunnet hendelsen. Summen kan da ofte ligge på kr.600 til 1000 pr. tapt dag.

Med vennlig hilsen
Edvin Jonassen