Oppsummering fra Treffet i Khon Norway 18.10.22

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sted: A Taste of Norway, Jomtien Pattaya

Tid: kl.9 – 12

Det var 18 medlemmer til stede.

Vår Advokat Suntree (LEK) møtte også, men forlot oss tidlig denne gang siden andre oppdrag ventet.

Det ble tegnet 4 nye medlemmer i dag for innregistrering etter den 01 november hvor de da også vil bli registrert for ut hele 2023.

Det kom også inn fra 2 givere 6000baht til barnehjemmet Baan Kruja i dag!

Det var flere personer som måtte engasjeres i dag for å kunne svare på ting som ble spurt om vedr. dette med å flytte permanent til Thailand hvor det var 2 av de innmeldte denne gang som fremmet spørsmål i denne forbindelse.

Skatteetaten Avgjør?

Dette var et skriv i forbindelse med at et medlem har Co adresse hos en familie i Norge datert i slutten på 2021 hvor Skatteetaten ba om at dette med at personens oppholds adresse også måtte meldes inn.

For at ikke dette skulle skje: « Skatteetaten avgjør om du skal registreres som utvandret i Folkeregistret».

Det var i denne forbindelse benyttet en CO adresse som var registrert i Folkeregisteret: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/flytte/i-norge/registrere-flere-adresser/

Går en inn på min side i Altinn.no så vil en da finne et stykke hvor Skatteetaten også etterlyser at de mangler en adresse som sier noe om hvor personen oppholder seg for tiden. Dette tyder på at det ikke er noen forbindelse om disse ting gjennom de 2 vedlegg som følger vedlagt når en innsender sine skatteopplysninger som sier at en skatter til begge land både Thailand og Norge.

Personen hadde også FM i NAV slik at en leve attest kom som normalt hvert år til hans adresse i Thailand. Det har vært postgang mellom oss tidligere i august måned d.å, og hvor brever i denne forbindelse ble fremlagt nå.

Så får det være opp til hver enkelt om en ønsker å imøtekomme skatteetatens oppfordring. Glem heller ikke å melde event. ny adresse til Posten.

Immigrasjons politiet detaljer regler/restriksjoner vedr visa runs til Cambodia.

Immigration i de to landene har utarbeidet detaljer knyttet til dette reisearrangementet for utlendinger som ønsker å forlenge sitt opphold i Thailand med 45 dager. Det nye oppholdet de får kan eventuelt forlenges med ytterligere en måned hos Thai Immigration kontorer for 1900 THB. Det er vesentlig at søkere registrerer seg hos en Pattaya tur og minibuss operatør i forkant av visa run. Operatøren må da sende kopi av passet til vedkommende grenseovergang for å få sjekket at søkeren har rett til nytt visa.

Uregistrerte personer som kommer til grensen kan ikke betjenes samme dag, men må tilbringe noen dager i Cambodia på ferie mens de venter på at søknaden behandles. Ingen kan benytte dette arrangementet mer enn to ganger i en tolv måneders periode.

For detaljer se lenken nedenfor fra Pattaya Mail 14.10

https://www.pattayamail.com/latestnews/news/immigration-police-detail-restrictions-on-cambodian-visa-runs-from-pattaya

Google Maps gjør det lettere å finne nye ladestasjoner i Thailand.

Siden salget på disse EV biler er økende tar jeg med dette: Bilistene trenger ganske enkelt å starte appen og søke etter EV-ladestasjoner som vil få opp en liste og kart over ladere i nærheten. Alternativt kan de gå til Mer > Tjenester > Ladning av elbil Den vil da vise plasseringen til ladestasjonen, antall ladestasjoner som er tilgjengelige på stedet og de forskjellige typene ladestasjoner. Effektvurderingen vises også, noe som lar sjåførene velge et alternativ for hurtig eller langsom lading. Google sa at de la til funksjonen etter at søk etter ladestasjoner økte med mer enn 350 prosent det siste året. Det er nå mer enn 1200 ladestasjoner for elbiler i Thailand, og mens mange av disse er lokalisert i eller i nærheten av Bangkok, fortsetter det å installere nye stasjoner over hele landet. I tillegg til Google Maps er Plugshare.com et nyttig nettsted for å finne ladestasjoner, som viser alle ladestasjoner for elbiler, ikke bare i Thailand, men rundt om i verden. I tillegg kan alle som eier et elektrisk kjøretøy også finne plasseringen av EV-ladestasjoner i Thailand på EA Anywhere-nettstedet eller mobilappen, som er tilgjengelig på iOS og Android

Bilistene trenger ganske enkelt å starte appen og søke etter EV-ladestasjoner som vil få opp en liste, og kart over ladere i nærheten.

Alternativt kan de gå til Mer > Tjenester > Ladning av elbil Den vil da vise plasseringen til ladestasjonen, antall ladestasjoner som er tilgjengelige på stedet og de forskjellige typene ladestasjoner.

Effektvurderingen vises også, noe som lar sjåførene velge et alternativ for hurtig eller langsom ladning. Google sa at de la til funksjonen etter at søk etter ladestasjoner økte med mer enn 350 prosent det siste året.

Det er nå mer enn 1200 ladestasjoner for elbiler i Thailand, og mens mange av disse er lokalisert i eller i nærheten av Bangkok, fortsetter det å installere nye stasjoner over hele landet. I tillegg til Google Map`s er Plugshare.com et nyttig nettsted for å finne ladestasjoner, som viser alle ladestasjoner for elbiler, ikke bare i Thailand, men rundt om i verden.

I tillegg kan alle som eier et elektrisk kjøretøy også finne plasseringen av EV-ladestasjoner i Thailand på EA Anywhere-nettstedet eller mobilappen, som er tilgjengelig på iOS og Android.

Kun handsfri nå fra 7 oktober d.å: Nye straffer for bruk av mobil telefon mens du kjører i Thailand!

Tøffere regler for sjåfører som blir tatt med en mobiltelefon bak rattet er nå i kraft, kunngjorde regjeringens visetalsperson Tipanan Sirichana fredag. Fra nå av må bilister bruke en håndfri forbindelse hvis de skal ringe mens de sitter ved rattet, og ikke får holde på telefonen. Forskriften gjelder også når sjåfører sitter i stillestående trafikk. Etter den nye forskriften vil bruk av håndholdt mobiltelefon bak rattet bli straffet enten en sjåfør ringer, bruker den på høyttaler, sender tekstmeldinger, filmer, tar bilde eller bruker internett. Hele historien finner du her: https://www.huahintoday.com/thailand-news/handsfree-only-new-penalties-for-using-a-mobile-phone-while-driving-in-thailand/


Med vennlig hilsen
Edvin Jonassen