Oppsummering fra Treffet i Khon Norway 20.09.22

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sted: A Taste of Norway, Jomtien Pattaya

Tid: kl.9 – 12

Det var 16 medlemmer til stede, og 4 medfølgende damer denne gang.

Vår Advokat Suntree (LEK) møtte også fra morgenen for å spise frokost med oss.

Hun ble senere kontaktet av vårt nye medlem for å gå gjennom en sak som hadde med arverett å gjøre, og hva som videre måtte foretas i denne forbindelse.

Vi hadde også besøk denne gang fra 2 tilreisende medlemmer som benyttet formiddagen til å besøke treffet.

En gave på 2000 baht til Barnehjemmet Baan Kruja kom det også inn denne gang som vil gå til innkjøp av mat til de 48 barna som bor der for tiden. Neste innkjøpsrunde vil bli i månedskifte September/ Oktober.

Om trafikk lover innført 05 september.

I ASEAN NOW 13 september gis en utdypning om de nye trafikk lovene og bestemmelsene som trådte i kraft 05 september. Vi skrev om endringene i forkant av at de ble innført. Dette er en oppfølger.

Loven redegjør for nye bestemmelser og hardere bøter.

Det er bestemt at det blir en tre måneders overgangsperiode for å gjøre det lettere for folk å tilpasse seg endringene. Bøte nivået blir værende på nivået som ble innført i 2020 gjennom disse tre månedene. Det vil bli gitt mer informasjon om de nye lovene i denne perioden.

En «aware ness» periode. F. eks vil en fartsbot som etter nye lover tilsier en bot på 4000 baht fortsatt bli begrenset til 500 baht.

Å kjøre mot rødt lys eller ikke stoppe for fotgjengere i fotgjengerfelt vil fortsatt bøtelegges med 1000 baht, for så å bli bøtelagt med 4000 baht etter tre måneder.

Å kjøre mot kjøreretningen eller uten hjelm eller sikkerhetsbelte vil etter tre måneder bli bøtelagt med 2000,baht, opp fra 500 baht.

Hensynsløs kjøring vil fortsatt bøtelegges med 5000 baht i de tre månedene for så å gå opp til 20.000 B og / eller maxi mum et år i fengsel.

Fyllekjøring blir betydelig strengere straffet når disse tre månedene er over. Dømte promillekjørere får en bot på 20.000 baht og/eller fengsel i opptil ett år.

Gjengangere innenfor en to-års periode straffes med obligatorisk fengsel. Fengselsstraffen kan bli så lang som 2 år og boten så høy som100.000 baht.

Svært få søknader om Thailands Elite Visa

Ble kommentert i dag. Rapporter fra offisielle thailandske kilder og Bloomberg tyder på at bare 400 søknader,eller interessemeldinger så langt har blitt rapporter for de nye 10-årige LTR-visumene (Long Term Residence). Selve søknadene håndteres av Board of Investment (BOI), selv om tjenestemenn der ennå ikke har kommentert offentlig.

Publisitet før lansering hadde indikert at henvendelser kunne gjøres ved immigrasjons byråer eller thailandske ambassader i utlandet, men tilbakemeldingene har vært knappe. En oppringning til immigrasjons- hotline klargjorde at henvendelser hadde blitt «spredt».

Nesten halvparten av søknadene siden lanseringen 1. september har vært fra USA, Kina og Storbritannia, med pensjonister som hovedgruppen.

Forutsatt at de er minst 50 år gamle, er søknadsprosessen enkel forutsatt at de kan bevise en vanlig inntekt på minst 80 000 baht (to tusen pund) månedlig. Noen av fordelene deles med Elite-visumet, populært blant pensjonister, inkludert fast- track på flyplasser. For de siste historiene sakset fraBangkok Jack News.

Investerings styret har alltid lagt til grunn at yrkesaktive vil være hovedmålgruppen.

Nøkkelattraksjonene er skattefordeler fra ansettelse i Thailand – en standard på 17 prosent som er til fordel for high- flyers – skattefritak fra de fleste utenlandske inntekter og avskaffelse av den gamle arbeids tillatelses regelen som krevde et forhold på fire thailandske arbeidere for en høyt kvalifisert utlending.

Imidlertid hadde minst 1600 utlendinger allerede meldt seg på det fireårige Smart-visumet, introdusert i 2018, som ikke engang krever arbeidstillatelse.

Øvrig

Treffen forøvrig gikk i en hyggelig tone som vanlig om en litt støyende for noen når praten gikk rundt bordene hvor det også var mange daglige ting som ble spurt om , eller svart på. FB er under omlegging for tiden så det kom også frem ting som er negative for alle oss som opererer dette hvor det er gjort mer uoversiktlig, og tidkrevende samtidig så skinner det igjennom at FB og media forøvrig ønsker mere inntekter fra oss. Så selv vurderer jeg å la slikt stoff som dette sammendraget kun gå over til å sendes ut som mail til Bet. medlemmer, men de som tilhører vennegruppa vil fortsatt kunne hente det ut på vår Web på denne adressen i etterkant:

https://www.khon-norway.com/tirsdagstreffen/


Med vennlig hilsen
Edvin Jonassen