Oppsummering fra Treffet i Khon Norway 29.11.22

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sted: A Taste of Norway, Jomtien, Pattaya

Dag: Tirsdag 29 november

Tid: kl 9-12

Det deltok 20 medlemmer i dagens treff samt 2 medfølgende damer.

3 personer fornyet medlemskapet for 2023.

2 Nye medlemmer ble det også innmeldt denne gang.

Advokat Khun Lek deltok under møtet helt frem til 10.30 hvor hun måtte forlate oss da hun også hadde oppdrag i rettslokalet som ligger her i Jomtien.

Bytt til nytt førerkort

Har du førerkort som er større enn et bankkort, vil du miste førerretten fra 1. januar 2023. I verste fall kan du bli anmeldt og få bot. Fra 1.januar 2023 er det ikke lenger lov å kjøre med de større plastlaminerte førerkortene. Dersom du ønsker å beholde førerretten, må du bytte ut førerkortet før denne datoen. De gamle førerkortene tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet. Dersom du fortsetter å kjøre med det gamle førerkortet, får du i første omgang en bot på 5000 kr. Senere risikerer du også å bli politianmeldt. Opplysningene stammer fra Statens vegvesen og ble omtalt i Aftenposten 22.11.22. Se lenken under:

https://www.aftenposten.no/norge/i/Kn84o4/snart-kan-du-faa-bot-hvis-du-kjoerer-med-dette-foererkortet

Du kan også finne informasjon om dette på Statens vegvesens nettsider.

Thailand dårligst på engelsk kunnskaper

I en analyse av engelsk kunnskaper i 111 land og med 2,1 million testresultater kommer Thailand i kategorien «veldig lave ferdigheter» på 97 plass. Analysen er gjennomført av det svenske analyseselskapet EF Education First. I ASEAN er bare ett land rangert lavere, Laos på siste plass, 111 plass. Interesserte kan se lenken under fra ASEAN NOW 27.11:

http://www.thainytt.no/index.php?id=7487066789765217198

Nytt År`s Festival avlyst 2022?

Folkehelsedepartementet sendte ut et varsel til publikum om ikke å tro falske nyheter som spres på sosiale medier om at regjeringen kommer til å avlyse nyttårs festivalen fordi den nye Covid-19-stammen Deltacron XBC nå sprer seg her, sa TV Channel 7. Sykdoms kontrollavdelingen sa at denne informasjonen om Deltacron XBC-stammen som sprer seg enkelt og raskt er falsk med departementet som overvåker alle Covid-stammer og har ikke foreslått at nyttårs festivalen skal avlyses. Forskere har øynene opp for flere “Deltacrons” – nye Covid-varianter med potensial til å angripe lungene som Delta og spre seg like lett som Omicron, ifølge en artikkel av Fortune og publisert av Yahoo! News Tidligere i år var alle øyne rettet mot “Deltacron” – et slags Franken virus som kombinerte Delta og Omicron, og potensielt de verste egenskapene til begge.

https://thainewsroom.com/2022/11/26/new-years-festival-not-being-cancelled-over-new-covid-strain/ (Av TNR staff)

Forøvrig gikk det i slike ting som dette:

Helfo og manglende tilbakemelding når faktura var sendt hvor det kun sto forventet 12 ukers behandlingstid noe som ikke har med virkeligheten å gjøre i disse digitale tider. Det hjelper å ringe dem å purre også etter sykehusopphold da det kun tok 1 time før melding om at penger var nå innbetalt på konto.

Helseforsikring

I forb. med at en ønsker å gå inn på langtidsvisa hvor forsikring selskapet ønsket rett til innsyn i kundens sykehus historikk fra tidligere tid i Norge med opp til 20 år tilbake. + At det også må fylles ut en egen erklæring om tidligere historikk i denne forbindelse. Helsekontroll er jo også et krav i denne forbindelse slik at dette tar tid som en vanligvis har lite av i forbindelse med at en ønsker å tegne en ny forsikring i annet selskap her i Thailand.

Visa forlengelse

Problemer med manglende visa når oppholdet ønskes forlenget hvor rutiner og krav er endret under pandemien. Det som gikk greit føre pandemien slo til er ikke vanlig prosedyre lengre så hva gjør mann da? Skal det måtte bli Visarønn, eller må en ty til ulovlige løsninger hvor pris som da ble nevnt var helt opp i 50000baht hørt av andre. (dette var også tema i et tidligere treff).


Med vennlig hilsen
Edvin Jonassen / Roald Kristiansen

12583413164726614574