Oppsummering fra Treffet i Khon Norway 06.09.22

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sted: A Taste of Norway, Jomtien Pattaya

Tid: kl.9 – 12

Det var 18 medlemmer til stede, og 4 medfølgende damer.

Vår Advokat Suntree (LEK) møtte også fra morgenen av frem til hun måtte dra siden hun også var opptatt å annet hold i dag.

Det ble innmeldt 1 nytt medlem også i dag.

Forsikringer på Bil / Reise her i Thailand.

Det ble forespurt om hva en burde tegne på bilen om en ønsket full kasko Nr.1. Det ble da fremmet forslag om at personen kontaktet henne som tidligere har besøkt oss å foredradd om hvilken forsikringer hun har agentur for slik at en da vil kunne få flere som en kan velge i også. Inga Dolon / Jomtien 038074741 er den som da kan kontaktes.

Thai Airways håper å få kreditorene med på å gjenoppta Oslo-ruten.

1.september er det et viktig møte i Bangkok. Norske thailandsfarere krysser fingrene,og håper at direkteruten fra Oslo kan åpne igjen rundt kommende årsskifte. Oppdatering (2. september 2022): Kreditorene til Thai Airways skal ha godkjent rehabiliterings planen på gårsdagens møte. Vi har ikke sett noen bekreftelse når det gjelder Oslo-ruten ennå. Vi følger saken. Red.Rehabiliteringen av Thai Airways går etter planen, ifølge Piyasawad Amaranan, som er sjef for “Business Rehabilitation Plan” hos Thai Airways.I et inntevjumed avisen Khaosod sier han at han tror at kreditorene vil være med på ekspansjonsplanen de skal legge frem i et møte 1. september. Der er forslaget blant annet å åpne opp igjen to europeiske ruter, nemlig Bangkok-Milan og Bangkok-Oslo. Amaranan sier at planen er at rutene kan åpne enten på slutten av året eller begynnelsen av 2023. Etter dette satser de på å øke ruten Bangkok-Jeddah (Saudi Arabia) fra fire til sju ukentlige avganger. Thai Airways har direkteruter fra Stockholm og København, men altså pr i dag ikke fra Oslo, noe mange norske thailandsfarer er misfornøyde med. (© Thailands Tidende. 25. august 2022) v/Dag A. Ekeberg

Økte trafikkbøter vedtatt fra den 05.09.22

Den nye Trafikk loven trer i kraft 5.september. Bøtene blir betydelig høyere, men maximum 4000 Baht, økt fra 1000 Baht. I.flg politiet er det særlig økt straff for lovbrudd knyttet til hovedårsaker til trafikkulykker. Dette gjelder fartsbøter, ikke å følge signaler i lyskryss og ved fotgjenger overganger. Maximum bøter for å kjøre mot kjøreretningen eller uten hjelm, øker fra 500 til 2000 Baht. Dette fra ASEAN NOW sist fredag, 02 september. Dette ble drøftet i dag hvor det også er satt en frist på 3 mnd., for at folket skal få tid til å tilpasse seg til de nye forordninger, og de høyere priser også.


Med vennlig hilsen
Edvin Jonassen