Oppsummering fra Treffet i Khon Norway 30.08.22

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sted: A Taste of Norway, Jomtien Pattaya

Tid: kl.9 – 12

Det var 14 medlemmer til stede, og 3 medfølgende damer.

Vår Advokat Suntree (LEK) møtte også fra morgenen av frem til hun skulle møte i fam.retten i Chonburi.

Det var også en innsamling til Barnehjemmet Baan Kruja i forb. med neste innkjøp på Makro den 02 september. Hvor det siden siste innkjøp er kommet inn på konto 9000baht samt 3000 ble innsamlet i dag på treffet.

Sykehus avdeling som vi kan anbefale etter besøk på deres Øyeavdeling I Bangkok.

Dette ble besøkt/ utprøvet av et av våre medlemmer sist uke, for test/utmåling av øyne. Det ble normalt og i dette tilfelle bestilt time på forhånd, men også sakt at om en henvendte seg den ene dagen så kunne det også gå bra med å få time påfølgende dag. Det ble i dette tilfelle foretatt 4 tester med de 2 første i 14 etg., og derefter ned i 13 etg, for de resterende 2 tester. Tester viste ok og beskjed en var å komme tilbake om ca. 1 år siden siste kontroll var tatt i Norge for 8 år siden.

Pris for det hele ble. 2100 baht.

Se: https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/en/home/
Webside: http://www.chulaophthalmology.org/ = (Øyeavdelingen)

Service: Tid og hvor finner en her:

  • Hver mandag 13.00-16.00
  • I Sor Thor Building 13 og 14 etage.
  • The excellence center for Cornea og Limbal Stem cell Transplantation. (Dette var også et tema vi berørte i dag)
  • Tlf. 02 256 4142 4422

Helårsforsikring tegnet i Norge for 12 mnd.

Et av våre medlemmer født i 1949 kom tilbake etter få uker i Norge, og kunne fortelle at han hadde fått tegnet denne reiseforsikring i Gouda Forsikring for Seniorer til en pris av kr.36000. Denne ville ikke gi noen utbetaling til etterlatte ved et event. dødsfall.

Søknad om utfylling av søknadskjema for frivillig innmelding i NAV

https://www.nav.no/soknader/nb/person/til-eller-fra-norge/opphold-eller-arbeid-utenfor-norge/NAV%2002-08.05/brev. Dette er forsiden til utfyllingen som kan sendes digitalt ,eller fylles ut for å sendes som brevpost. Derefter lastes ned 4 sider i PDF format som også må følge med, og skal vedlegges. For å åpne dette trenger en personen`s fødselsnummer.

Vi bør ikke å glemme: Post-Covid, men det er fortsatt andre alvorlige virus – som HIV – i Thailand.

https://aseannow.com/topic/1270129-lest-we-forget-post-covid-there-are-still-other-serious-viruses-like-hiv-in-thailand/

Vil bare vise til et stykke som står her i ASEAN NOW i dag! Casen hennes er en betimelig påminnelse om at til tross for at daglige tilfeller av Covid fortsatt er 30 000 eller så, er det ikke veldig alvorlig for det store flertallet av mennesker, og enda mindre for de som har blitt stukket og mottatt boostere. På den annen side kan virus som HIV, hvis de ikke behandles, med tiden være dødelige for flertallet. Siste UNAIDS-tall i 2021 tyder på at 520 000 mennesker i alderen 15 år og over har HIV i Thailand bestående av 220 000 kvinner og 300 000 menn og bare et par tusen barn. Av de mange vi møter så bør en alltid ta forholdsregler siden her er det mange mørke tall hvor personer som er smittet aldri forteller noen om dette siden det ofte oppleves som skam for den som er smittet, og vil ødelegge mye av livskvaliteten deres. Så ha dette i tankene om du ferdes i de miljøer hvor dette kan påtreffes. Er en så uheldig å komme borti dette så medfører det minst 3 kommende måneder med tester og besøk jevnlig på clinic / sykehus for blodprøve tagning.


Med vennlig hilsen
Edvin Jonassen