Sammendrag fra treffet i Khon Norway 05 oktober 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sted: A Taste of Norway, Jomtien, Pattaya

Det deltok 18 personer.

Karantene ved innreise til Norge og til Thailand

Karanteneregler ved innreise til Thailand er i stadig endring. Det ser ut til at karanteneperioden i er på vei nedover. Akkurat nå er den på minimum 7 dager, men det er bl.a. avhengig av om du er full vaksinert. Det er viktig å søke sist oppdaterte opplysninger fra Thailands ambassade i Norge før reise til Thailand.

Reise til Norge

Reglene for innreise til Norge er også endret etter «åpningen av Norge». Dersom du er full vaksinert, må du sende vaksineinformasjonen til Volvat. Se vedlagt link og informasjon i den.

https://www.volvat.no/tjenester/chat-konsultasjon-med-lege-pa-nett/behandlinger/registrering-av-koronavaksine-tatt-i-utlandet-pa-helsenorge/

Dersom du ikke har to vaksiner (full vaksinert), og ikke benytter linken nedenfor, må du i tre døgns hjemmekarantene fra ankomst til Norge. Det er ikke tilstrekkelig å ta med thai vaksinasjons bevis og forevise på forespørsel ved grensen. Hotellkarantene benyttes ikke lenger.

Flyselskapet

Det er ikke krav fra norske myndigheters side om en Covid-19 test 24 timer før avreise fra Thailand. Her må man selv undersøke hva flyselskapet krever.

Helseforsikring

Det er fortsatt medlemmer som prøver å finne en vaksine som er bra for dem. Det er ulike bestemmelser, betingelser og priser knyttet til ulike forsikrings selskap. Et par av medlemmene har av ulike agenter og uavhengig av hverandre fått anbefalt å vurdere Pacific Cross. Selskaper scorer bra ift. ulike kriterier på undersøkelser som sammenlikner selskaper. Andre selskaper som man kan sammenlikne og vurdere er f.eks AXA, Luma og Vumi.. Dette er ikke en oppsummering av alle selskaper, men noen selskaper som kan se aktuelle ut. Det er en god ide å bruke en agent. Forespør da hvilke selskaper agenten representerer og hvorfor. Greit om det er mer enn ett selskap. Undertegnede bruker en agent ved navn Inga Dohlon som har kontor i Chatapreyuk Road i Pattaya.

Div.

Det foregikk en diskusjon om norsk politikk etter valget. Naturlig nok var det delte meninger om utfallet. Om det var best med to eller tre regjeringspartnere i regjeringen var del av diskusjonen.

Planeter

Noen var meget opptatt av en diskusjon om andre befolkede planeter. Noen hadde merket seg at amerikanerne har blitt mer åpne om funn de har gjort på dette området. Verdensrommet engasjerer fortsatt.


Med vennlig hilsen
Roald Kristiansen

 

Fra møtet den 5 oktober