Sammendrag fra treffet i Khon Norway tirsdag 02 februar 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sted: A Taste of Norway, Jomtien, Pattaya

Det var 19 medlemmer som møtte også denne gang.

2 Person betalte sin kontingent for 2022.

1 Ny innmeldinger fikk vi også i dag.

Det kom også inn 2000 baht til Baan Kruja denne gang.

Vår Advokat Suntree Jongkitiwiro (Lek) var også tilstede i dag, og hun kan ellers nåes på denne måten:

  • Telefonnummer mobil: 063 239 89 89.
  • Kontortelefon: 038 251 392.
  • Epost: suntree.vw@gmail.com

Valg komiteen var også samlet denne gang i forbindelse med årsmøte som er tenkt holdt fredag den 25 mars d.å., og består av: Ivar Lunde, Sven Aksel Espeland og Jostein Pettersen.

Dette var tenkt holdt i Jomtien Thani Hotel, men dessverre så kom det en kontramelding på dette i dag. Slik at nytt annet sted må vi komme tilbake til når det er klarlagt.

Møbler til nykjøpt leilighet

Dette var også tema sist tirsdag, men i dag ser det ut for at dette muligens løser seg siden et annet medlem allerede har fått dette utført hvor det her fantes en møbelsnekker som bygger slikt på angitt plass i leiligheten. Så får vi se hvordan det går senere.

Skatt til begge land

Dette ble også tema denne gang hvor vi gjennomgikk gangen i hvordan dette lettest kan gjennomføres ved at en starter med å registrere seg på stedets skattekontor og får opprettet et skattenr. på seg selv samtidig som en også kan medbringe andre familie medlemmers ID-kort hvor det er mulighet for fratrekk også for disse etter visse regler.

Skatt innbetales og beregnes utfra overført sum fra egen pensjons/Trygd konto til Thailand minus de fratrekk en da kan få ut i fra Thailandske skatteregler samt fra event. helseforsikring fam. måtte ha. Det finnes også fratrekk for innkjøpte varer denne gang i perioden 1 jan – 28 feb.2022 på lik linje med det som tidligere gjaldt i tiden Nov.- Des. tidligere år. “Dette må avtales med butikken.” Nærmere oversikt over dette med skatt, og satser finner en her: https://sherrings.com/personal-tax-deductions-allowances… Du vil deretter få når din skatt til Thailand er ferdig 2 skjema tilbake som skal følge med som vedlegg til din egen skattemelding til Norge innen den 30 april.

Varmt vann til oppvask / oppvaskmaskin

Det var da snakk om eggrester event. stekefett, og annet som er vanskelig å få bort. Det ble diskutert Heater under benken som det mest effektive ved oppvask for hånd. En ville montere inn en liten varmt vanns beholder på ca. 1500W for bruk til håndvask. Oppvask maskin (Elektrolux) har jeg i eget hus, og som kun blir brukt sporadisk, og kun når den er full etter større party, og krever unormal lang tid om en skal opp i temperatur 1.5-2 timer slik at hurtigvask 30 min og 50C er det som mest blir brukt , Uøkonomisk i bruk også så daglig håndvask er det vanligste. Kjøpt på Home Pro for 21000 baht i 2015.

Nav utland/Helfo , Folketrygd, Skatt / Folkeregister

Dette kom opp til slutt hvor vi satt 4 stykker hvorav 2 var forholdsvis nye som medlemmer. Tema er utrolig omfattende og kan ha mange fall gruver siden det jo består av flere regelverk som ikke er samordnet med hverandre, og derfor bør leses hver for seg også. Det ble da pratet om det som hadde med lengre fravær borte fra Norge ,og hva det kunne medføre, Adresseendring / Folkeregister kontra utflytting, Dekning fra Helfo /kontra Helseforsikring, Skatt til begge land sett i forhold til botid og tap av medlemskap i Nav og Folketrygd inkl. fastlegen. Greit å få en repetisjon av disse ting var det også, og veldig nyttig var vurderinga fra oss 4.

Mvh. Edvin Jonassen