Sammendrag fra treffet i Khon Norway tirsdag 04 januar 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sted: A Taste of Norway, Jomtien, Pattaya

Det var 11 medlemmer som møtte.

6 personer innbetalte sin medl. kontingent for 2022.

1 nytt medlem ble det innmeldt denne gang.

Covid-19 antigen rapid test

4 av oss hadde ordnet seg med en slik for event. å forevise den om den ble etterspurt. Det skjedde ikke denne gang. De øvrige var helt ukjent med disse nye krav som skal gjelde fra den 2 januar i år for Pattaya sin del grunnet stor smittespredning i forbindelse med nytt år`s feiringa denne gang med mange tilreisende fra Bangkok, men også fra andre steder i Thailand hvor busslaster med folk nå også strømmet til stedet igjen. Konklusjonen i gruppa var at dette bare var en ny ide som ble fremlagt for utprøving spesielt til bruk i bar området i sentrum hvor nattelivet florerer siden alle de 3 gratis teststeder var plaser i det området, og vil bli en forordning som forsvinner å blir borte som et lite gjennomførbart forslag utenfor sentrum av Pattaya.

Booster vaksine

Det dreide seg om hvor, og når dette kunne være tilgjengelig her i Pattaya siden andre områder i landet alle rede er igang med dette til de som fikk sine vaksiner i sommer. Tiden som bør gå fra forrige vaksine til denne kan settes hvor det både har stått fra 3-6 mnd. som passende tid litt avhengig av hva en tidligere har fått, og hvor det også har stått nevnt hva som må brukes helt avhengig av hva den siste besto av. Nærmere tidspunkter vil vi anta kommer på våren 2022 om dette.

Mobiler kjøpt i Norge

Dise er normalt utstyrt med sperre i den avtalte kontrakt perioden som er avtalt i forbindelse med kjøpet. Virker derfor da også med norske sim kort montert. Dette med hvordan, og hvor kan denne fjernes/ overstyres for bruk av thai sim kort? Tucom var et av forslagene uten at en kom til en endelig løsning på dette. Det ble også i denne forbindelse sett på hva som ble gjort tidligere med gamle Nokia og andre hvor problemet hadde latt seg løse.

Jordet elektrisk anlegg

Dette fremkom i forbindelse med kjøp av leilighet som nå var 15 år gammel. I denne forbindelse ble det grunnet div .tidligere erfaringer dratt fra med div. eksempler på hva en kan finne er blitt utført av elektriker hvor kabel for jording er klippet av bare. I et gitt tilfelle kan jo dette medføre at en dør, og da spesielt i områder som bad og kjøkken. Anbefalingen var derfor å åpne alle kontakter for å se om jording var tilkoblet.

Fornyelse/ endring/forlengelse

Det var her snakk om visahjelp fra steder i byen hvor det fremkom horrible tilbud på hva en hadde fått tilbud fra 55000B, og ned til 25000B som virket å være den pris flere benyttet for å hjelpe til når det var snakk om 1 års opphold etter 30d. som turist.

Dagens langtids leiepriser i området

Siden det rundt bordet både satt leietagere og utleiere kom det fram hva som ble betalt og hva utleierne tok. Kort tid`s leie var det som falt dyrest, og kunne være vanskelig å finne til en fordelaktig pris. Tydeligvis er det store sprang, men om en treffer rett å undersøker litt så finnes det ved 1 års leie 150kv.m til 25000B, og 70-80kv.m. til 17000B som var 2 av de beste tilbudene, men generelt så har utleieprisene vært synkende det siste året.

Mvh. Edvin Jonassen