Sammendrag fra treffet i Khon Norway tirsdag 05 april 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tid: kl.10 – 12

Sted: A Taste of Norway, Jomtien Pattaya

Det var 20 deltakere i Treffet. Det ble tegnet 2 nye medlemmer og var 1 fornying.

Advokat Khun Lek

I Songkran har Khun Lek stengt kontoret 12-18 april

Inga Dohlons innledning om forsikring

Det var så stor interesse for hva Khun Inga hadde å si at hun holdt det gående i plenum om forsikring generelt i en time, dvs kl 10-11. Deretter gikk hun over i en individuell del der hun var disponibel for individuelle henvendelser til 1230.

Det er for utfordrende å gi en fyldestgjørende oppsummering av det hun sa, så dette blir bare noen punkter fra det hun var innom. Hun fokuserte på helseforsikringer generelt, og fikk også spørsmål vedrørende skadeforsikring, bilforsikring og motorsykkel forsikring.

Ofte er det forskjell på priser og andre betingelser før og etter fylte 60 år. Ved tegning av forsikring er det klokt å oppgi underliggende sykdom. Det kan straffe seg ved sykehusinnleggelse hvis det fremkommer at pasienten har lidelser som ikke har vært oppgitt. I verste fall kan forsikringsselskapet nekte å dekke noe av utgiftene.

Ved betaling av egenandel i tilfelle sykdom, f.eks 40.000 B, gir Pacific Cross 25% rabatt. Inga sa at det er en rekke gode forsikringer å velge mellom, men presiserte at man må få klart for seg om forsikringsselskapet kansellerer medlemskapet f.eks når man er 70 eller 75 år gammel. Det er noen selskaper som ikke gjør det.

Hvor mye forsikringsselskapet betaler ved sykehusinnleggelse er også noe man bør være bevisst på. I Pattaya kommer man ikke langt med døgnpris under 14.000 B.

Forsikringsselskapene øker prisen med alder, f.eks Pacific Cross hvert 5.år.

Inga sa at det er mange gode forsikringsselskap, også Thai selskaper. Noen blei nevnt i presentasjonen.

K. Inga gjorde oppmerksom på at BHP selger et kort som avhengig av typen kort, gir rabatt ved sykdom/innleggelse. Hun anbefalte dette kortet som du kjøper ved sykehuset, og brukte et slikt selv da hennes mor var syk. Dette rabattkortet kan brukes ved alle Bangkok Hospital sykehus over hele Thailand

Vær oppmerksom på at det ikke er lovpålagt å ha privat forsikring hverken ved bruk av bil eller motorsykkel i Thailand. Det er en lovpålagt Government forsikring som dekker svært lite mht din helse/skade. K. Inga anbefaler derfor extra privat forsikring også for alle som kjører motorsykkel. Statistisk sett er sjansen for at man en gang kommer opp i en ulykke stor.

Noen hadde spørsmål om bolig forsikring. Selv om man leier, kan det skje skade som ikke eier vil betale, men leietaker kan få uventede utgifter. Det er ikke som i Norge der eier er pålagt å ha forsikring på boligen. Dersom man leier, bør man forsikre seg om at eier har forsikret leiligheten. Det er særlig om skade oppstår i din leilighet ved f.eks vannlekkasje, og at leiligheten i etasjen under får skade, at forsikring bør være til stede.

Dersom man reiser bort i noe tid, bør man besørge tilsyn med leiligheten enten man eier eller leier.

K. Inga gjorde oppmerksom på at Jomtien Hospital som ligger oppe ved Sukhumvit, eies av Bangkok Hospital, men er ca 30% rimeligere. De prøver å tiltrekke seg et annet klientell.

Hun gjorde også oppmerksom på at flere leger, f.eks ved BHP også arbeider ved andre sykehus f.eks i Sriracha og ved Sirikit sykehus. Der kan man får samme lege, men til en lavere pris.

Et annet tips er at dersom man skal ha en alvorlig operasjon, bør man alltid få en second opinion.

En deltaker opplyste at Thai selskap i teorien kan kaste deg ut med 14 dagers varsel. Internasjonale selskaper kan ikke det. K. Inga har ikke opplevd at et thai selskap gjør dette. Hun selger selv thai forsikringer. Men de har ofte en alders begrensning.


Mvh
Roald Kristiansen