Sammendrag fra treffet i Khon Norway tirsdag 05 juli 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sted: A Taste of Norway, Jomtien Pattaya

Tid: kl.09 – 12

Det deltok 13 medlemmer i Treffet.

Advokat Lek var også til stede denne gang.

Nå er sluttdatoen satt for Bank ID på mobil.

I slutten av april ble det kjent at BankID på mobils dager snart er talte. Nå datofestet selskapet utfasingen. Fra september begynner overgangen fra den gamle løsningen til ny appbasert løsning.

– Overgangen til Bank ID på app gjør at vi kan tilby flere tjenester som gir merverdi for brukerne i årene som kommer. Det gjør også at vi enklere kan tilpasse oss nye krav og forventninger til brukervennlighet, tilgjengelighet og informasjon i fremtiden, forklarer Jan Bjerved som er leder for Bank ID-tjenesten.

Andre fordeler som fremheves med app fremfor dagens SIM-kortbaserte løsning er at den kan brukes til en del andre ting, så som signering. Dette er også appen som i dag brukes for legitimering overfor bank med biometrisk pass.

Påstanden er dessuten at appen skal være mer stabil og pålitelig for brukerne.

Selv om utfasingen starter i september kan det drøye litt før du som bruker merker den. Et sted mellom september og november vil BankID Bankaxept stanse muligheten for å aktivere en ny BankID på mobil, og sier i sin pressemelding at de anbefaler brukere å aktivere app-løsningen når de blir varslet om det fra sin bank.

Har du allerede tjenesten aktivert vil den fortsette å fungere, men siden det er knyttet til SIM-kortet ditt vil det altså etter hvert bli umulig å aktivere den tjenesten på nytt igjen dersom du bytter kort. Selskapet anbefaler folk å sjekke at de har et aktivt «BankID-sertifikat», siden det kan hende at det er lenge siden kodebrikken eller -kortet sist ble brukt. Det kan sjekkes på brukersidene dine på Bankid.no.

Hvis du ikke har aktive sertifikater kan du fikse det ved å bestille nytt fra banken din. Sjekk: tekno.no og skribent: Finn Jarle Kvalheim

Helfo ble tema også denne gang.

Slik det nå fungerer når en skal søke om refusjon så ble det flere som bemerket at de kun brukte det etter uttak av medisiner hvor de kun ble belastet for egenandel kr. 520 , men uten at det var satt noe limit for hvor stor sum dette kunne bli i løpet av året. Problemer var også nevnt i forbindelse med at om en byttet medisin etter anbefaling fra lege så ble det ofte avslag slik at ny innsendelse m/vedlegg fra lege var nødvendig. Oppgittheten over dagens ordning var stor så noen droppet også sende inn søknad om dekning efter legebesøk hvor summen som praktiseres gir kun kr.45, og som nå har vært slik siden den ble vedtatt i 1997. Legens honorar er pr. i dag på fra 1000-1200 TBH.

Ulykkes forsikring kontra Helseforsikring

Ulykkesforsikring er en personforsikring som kan gi erstatning ved dødsfall, livsvarig medisinsk invaliditet eller dagpenger ved forbigående arbeidsuførhet forårsaket av en ulykke. En «ulykke» er i vilkårene definert som «skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet».

Helseforsikringen dekker som regel utredning og behandling inklusive kirurgi, hos medisinsk spesialist så lenge det er en medisinsk problemstilling du trenger hjelp med. Kosmetiske behandlinger dekkes ikke av helseforsikringen.

Dette ble et tema hvor en diskuterte hva er det mest sannsynlig skal oppstå når en ferdes her i Thailand, og en ulykke er det mange som har fått oppleve under sitt opphold her. Det finnes i begge disseforsikringer forskjellige premier sett i forhold til hvor my og hvor høy sum den skal dekke opp for. Noen inneholder også en egenandel om en ønsker en lavere premie. Åpner en konto i Bangkok Bank for eksempel får en gjerne tilbud om dette for 6000THB som da vil dekke opp til 60-100 000THB, og mange takker ja til.

Ny Pensjonsordning fra 2023/2024

Dette ble også pratet rundt, og spesielt dette med at det må beregnes å måtte arbeide lengre enn til de 67 år for de som nå er i de yngre aldersgrupper. Dette med å kunne gå av ved 62-65 år som vil medføre at en vil få redusert pensjonen av de år som måtte komme etter fylte 67 år. Siden de fleste av oss er i gruppen over 67 år så gikk en ikke noe dypere i dette.

“Røverhistorier”

3 av oss ble sittende den siste 1/2 time å prate rundt tidligere opplevelser og erfaringer opplevet i yngre år, men også slik som sto i VG i dag om Tyskere som hentet ut deler fra Nazi flyvrak fra Norge. Vi tenkte da på historien fra krigen hvor det styrtet et oppe i Lyngen Alpene i Troms under krigen 1940-1945 som mange har hørt historien om, og skal ha ligget nedfrosset siden den gang. Siden vi har en flyver også iblant oss som jo har befunnet seg på de mest utrolige steder som få av oss vil komme til så kom denne historien fra krigens dager hvor flere fly ble borte over Grønland. Dette kan du lese mere om her:
https://historienet.no/krig/2-verdenskrig/fly-fra-2-verdenskrig-funnet-under-isen

New Guinea / Stillehavet var også oppe, og med i denne 1/2 timen siden personen tilbrakte lang tid på dette stedet som jo er et av de steder hvor det utvinnes mest gull på kloden. Noen må man jo bedrive for å skaffe seg penger til å overleve så da ble det løst handelsbrev for omsetning og salg av gull som var løsningen. Fremmede hadde ikke lov til å delta i søken, eller utgraving etter gull den gang. Det ble gjort nye livserfaringer som han sa . Noen med tap, men etter som lærdommen tok plass så ble det + også på dette.

Så da sier jeg takk for et hyggelig, men støyende treff også denne gang.


Med vennlig hilsen
Edvin Jonassen