Sammendrag fra treffet i Khon Norway tirsdag 09 november 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sted: A Taste of Norway, Jomtien, Pattaya

Det var 18 medlemmer som møtte i dag.

4 personer betalte sin medl. kontingent for 2022 + 1 ny innmeld også.

Advokat Suntree Jongkitiwiroj (Lek) var også til stede i dag for å svare på eventuelle spørsmål om forsikringer som hun også er agent for. Event. andre ting som hun også steller med.

Vaksinen Moderna

Bangkok Pattaya Hospital (HPT) har nå tydelig vis fått vaksiner av dette slaget i hus nå siden et av våre medlemmer nå har mottatt den første melding om å avtale nærmere tid for når disse 2 skal settes hvor den første dagen ble tirsdag den 16 november, og nr. 2 ble den på tirsdag den 14 desember. Medlemmets nr. var da fortrinnsvis 39 og 40 slik at dette trolig starter på den 16 november.

Dekning av vaksine

Det er i denne forbindelse søkt om dekning av utgifter til Covid-19 Vaccine Moderna kjøpt i juli mnd. 2021

Svar fra Helfo

Denne er vurdert etter folketrygdloven §5-24 jf. § 5-14 jf. blåreseptforskriften § 4.
Søknaden er innvilget så kr. 928.00 vil bli overført til din konto **** i** ***** i løpet av en uke.

Smittefare ved vaksinert / ikke vaksinert

Dette var også noe som ble diskutert siden smitten er stigende i enkelte distrikter når en leser om tallene fra Norge i visse aldersgrupper, men dette gjelde vel så mye her i Thailand. En skal ikke glemme at om en er vaksinert så bør en allikevel fortsatt oppføre seg som en gjorde før vaksinen ble satt selv om en ikke føler noe så kan en allikevel være smittefarlig for andre personer samtidig som en også selv kan bli smittet fortsatt.

Helfos skjema for søknad om refusjon

Disse finner du her: https://www.helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/helfos-skjemaer/

Skal du søke på medisiner du kan få her i Thailand så bør du først sjekke om disse også finnes i Norge under samme navn og styrke, og da spesielt om disse også dekkes under Blåresept ordningen. Dersom du ikke finner disse så vil normalt søknaden bli avslått. Kont. lege først.

Gjelder det refusjon for sykehusopphold event. medisiner du har tatt ut på Apotek så må du også innom her for å komme in på skjema som skal brukes ved å gå inn med din Bank I-D så får du tilgang til Helfos digitale skjema på Altinn.

Ang. salg av alkohol i disse forbudstider

Dette gjelder da spesielt her i Pattaya / Jomtien området hvor vi i dag kom undervær med at sådan ting fåes kjøpt på div. serveringssteder i emballasje som ikke har noe med produktet å gjøre. Det ble fortalt om eksempler hvor både gjester og eier ble tatt med for overnatting på det sted vi normalt ikke ønsker å oppholde oss over natta. Koster penger gjør det også. Kontrollørene var ikke de lokale, men utsendinger fra Bangkok ble det fortalt, og hvor flere steder var besøkt. Så får det være opp til hver enkelt hva en vil ha å drikke.


Mvh. Edvin Jonassen

 

Fra tirsdagstreffen 9 november