Sammendrag fra treffet i Khon Norway tirsdag 12 april 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tid: kl.10 – 12

Sted: A Taste of Norway, Jomtien Pattaya

Det var 17 deltakere i treffet. En ble innmeldt som ny deltaker , og det var en som fornyet medlemskapet.

Advokat K Lek deltok. To medlemmer konsulterte henne.

Mangel på norske pass

«Politiet er blitt gjort kjent med at leverandøren av pass og ID-kort ikke klarer å levere som forventet. Årsaken er blant annet global råvaremangel til produksjonen som følge av pandemien og krigen i Europa.»

“Dette problemet kan bli merket også av personer i Thailand som trenger nytt pass.” For mer om dette, se linken under her:

https://www.thaifeber.no/post/store-problemer-med-produksjon-av-pass-og-id-kort

Det er store problemer med produksjon av pass og ID-kort!

Leverandøren av pass og ID-kort klarer ikke å levere som forventet, opplyser Politidirektoratet. Situasjonen er alvorlig og vi har jobbet med å øke kapasiteten på passkontorene i politidistriktene for å møte bølgen av søkere.

Jeg er i dag gjort kjent med at produsenten av norske pass og ID-kort har fått redusert produksjonskapasitet og kan få problemer med å levere tilstrekkelig med pass til nordmenn og borgere av flere europeiske land. Det sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding tirsdag kveld.

Situasjonen er alvorlig og vi har jobbet med å øke kapasiteten på passkontorene i politidistriktene for å møte bølgen av søkere. Men nå må vi se hvilket handlingsrom vi har og hvilke tiltak som er mulig å iverksette. Jeg har full sympati med de som nå kanskje må vente lenger på å få passet eller id-kortet sitt, avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

P.S. I Norge kan du henvende deg til alle politikamre som er tildelt passutstedelse (må bestille time). Her i Thailand så er det Den Norske Ambassade i Bangkok du må henvende deg til (Time og dag bestilles).

Evt. nye tema som kan tas opp som en halvtimes innledning i Treffet.

Forslag som kom opp:

  • Regler og praksis i NAV
  • Utlands arbeid
  • Regler for opphold i Thailand og ulike visa
  • Hvordan man kan få behandling på andre sykehus som er rimeligere enn BPH. Eks. Sirikit sykehus i Sattahip, Jomtien Pattaya, Sriracha sykehus, offentlige sykehus


Temaene over medførte aktive, store, diskusjoner blant mange deltakere. Innspillene til tema kom mens medlemmene satt i plenum, rett etter alle var ferdig med å spise.

Med dette oppfordres medlemmer til å komme med forslag til tema som kan tas opp i en halvtimes innledning i Treffet.

Forslagene spilles med dette over til ledelsen.

Skattemelding

Det var en del kommentarer til arbeidet med skattemeldinga. Et medlem ble vist videre til å søke bistand fra Steinar Nodland pr tlf.

Leveattesten

Flere medlemmer hadde med Leveattest som ble bekreftet av to personer. Det kom mange positive kommentarer til det siste treffet der temaet var forsikring. Det var stor aktivitet og god stemning i dagens treff.

Mvh
Roald Kristiansen