Sammendrag fra treffet i Khon Norway tirsdag 21 juni 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sted: A Taste of Norway, Jomtien Pattaya

Tid: kl.10 – 12

Det var 19 deltakere til stede, inkl. medfølgende damer.

Bilbatteriet ved lang tids parkering

Bilreparatøren vår informerer om at alle nyere biler i dag forbruker strøm dersom de ikke er i bruk. Dersom man tenker å bli borte og parkerer bilen for noen måneder, lønner det seg derfor å kople fra den negative polen på batteriet. Da er det ikke strømforbruk. Ved bare å kople fra den negative Polen, unngår man problemer som kan oppstå ved å kople til/fra poler i feil rekkefølge. Det går an å få kjøpt hjemmeladere fra Lazada.

Plassering av stekeovn

Noen finner det upraktisk å ha stekeovnen lavt i komfyren og vil ha den i ansiktshøyde. Mange kjøkkeninnredninger har den lavt. Det opplyses at IKEA fortsatt har innredninger med komfyr i ansiktshøyde.

Ganja/marihuana

Det er mye skepsis blant medlemmene til det som oppleves som «frislipp» av marihuana i Thailand nå. Det er for lite forhåndsregulert hva som er tillat, hvor og til hvem. Det fryktes mange negative konsekvenser at dette «frislippet».

Åpning av landet

Den store Covid komiteen har sagt seg enig i en rekke tiltak for å fjerne restriksjoner fra 1 juli, blant annet fjerning av Thailand Pass. For detaljer, se lenken:

https://tpnnational.com/2022/06/17/thai-covid-19-situation-center-agrees-to-restore-nationwide-green-zones-cancel-thailand-pass-eases-mask-mandate-and-more/

10 års pensjonist visum

Myndighetene introduserer 10-års visum, blant annet for vanlige pensjonister over 50 år. Det er et engangs registreringsgebyr på 50.000 THB. Det er krav om en pensjon på 80.000 THB i året. Det er ikke klarlagt om det fortsatt skal kreves 90-dagers rapportering. Se lenken for detaljer:

https://www.pattayamail.com/latestnews/news/thailands-latest-10-year-retirement-visa-available-from-september-401550

Vedr medlemskap i Folketrygden/Nav Internasjonal

Vær oppmerksom på at man kan risikere forviklinger dersom man ikke er medlem av Nav utland og trenger helsehjelp ved besøk i Norge. Om man får behandling som om man er medlem av Folketrygden eller ikke, kan være avhengig av hvor man er i Norge og hvem man treffer på ved sykdom. Generelt er regelen i et slikt tilfelle at men må melde flytting til Norge for å slippe regning på behandlingen. Blir man i Norge et halvt år eller mer, vil man ikke bli avkrevd betaling uansett. En flyttemelding til Norge forutsetter blant annet dokumentert bosted.

Helseforsikring, igjen

Et medlem hadde tatt med seg kopi av sin internasjonale helseforsikring siden den ikke har vært nevnt før. Det er WrLife. Hans forsikring har en dekning på100.000 $. Medlemmet er 79 år. Han betaler 580 $ i kvartalet for forsikringen. Det er noen lidelser som ikke er forsikret.

Dette er ikke en anbefaling av forsikringen. Dersom man er interessert, kan man utforske videre på nettet.


Med vennlig hilsen
Roald Kristiansen