Sammendrag fra treffet i Khon Norway tirsdag 22 februar 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sted: A Taste of Norway, Jomtien, Pattaya

Tid: kl 10-12

Det var 21 deltakere i møtet. Det ble meldt inn 2 nye medlemmer. Et medlem betalte kontingent for to år. Vår advokat Khun Lek, deltok også.

Det var samling ved langbord og felles frokost til å begynne med. Etter hvert trakk flere ut til bordene ute på terrassen i mindre grupper.

Advokat

Advokat Khun Lek minnet om at dersom man vil betale skatt til Thailand, er fristen i slutten av mars. Skal man bruke advokatkontoret til å skaffe de nødvendige dokumenter fra myndighetene for å få fratrekk på skatten til Norge, må man altså starte prosessen i Thailand i forkant. Personalet hos Khun Lek tar seg av dette. De snakker utmerket engelsk. Dersom man har behov for å møte Khun Lek personlig om andre saker, er hun nå på kontoret kun tirsdager. Ellers er hun i retten. Det er best å gjøre avtale med henne personlig på forhånd. I dag hadde advokaten fire samtaler med medlemmer. Det er en fin og nyttig service overfor medlemmer.

Lek kan nåes på denne måten:

  • Telefonnummer mobil: 063 239 89 89.
  • Kontortelefon: 038 251 392.
  • Epost: suntree.vw@gmail.com

REISEVIRKSOMHET MELLOM THAILAND OG NORGE

Det er noe reisevirksomhet blant nordmenn i Thailand som skal hjem til norsk sommer. Det har også kommet noen tilbake fra Norge til Thailand de siste månedene. I forbindelse med innreisen til Thailand, kom det opp spørsmål om visa igjen. Det er naturlig nok usikkerhet knyttet til hva man vil møte av visumkrav når man skal til Thailand igjen etter å ha vært i Norge. Hva kravene vil være fra thailandske myndigheter om noen måneder, er det ikke mulig å si noe om nå.

Karantene

Et medlem som nettopp har kommet tilbake fra Norge kunne fortelle at han var i 7 dagers karantene. Han kunne valg alternativet «test and go» som innebærer en natt med karantene og negativ korona test og deretter 5 dager i «frihet» og ny negativ korona test før han er helt fri. Til informasjon måtte medlemmet presentere negativ korona test ved boarding i Norge og Helsinki, deretter ble han testet negativt ved ankomst hotellet og den femte dagen i hotellet. Etter tre nye dager, sjekket han ut av hotellet. Under hotell oppholdet ble kroppstemperaturen målt hver morgen og kveld.

Trafikkuhell

Et medlem var utsatt for et trafikkuhell på sin motorbike. Han ble påkjørt av en thai på motorbike. Medlemmet fikk skader på sin bike, verdi ca 4000 THB. Thaien fikk dertil personskade og havnet på sykehus. Thaien hadde ikke forsikring eller pålagte vegtrafikk papirer. Han hadde heller ikke midler til å betale medlemmets skadeutgifter. Politiet var til stede og ordnet alle formaliteter. Medlemmet opplevde politiets involvering som positiv.

Barnehjemmet

Det ble foretatt en innsamling til barnehjemmet Baan Krua. Dette er et privat initiativ fra noen medlemmer. Det kom inn 2640 THB


Mvh
Roald Kristiansen