Sammendrag fra treffet i Khon Norway tirsdag 24 mai 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tid: kl.09 – 12

Sted: A Taste of Norway, Jomtien Pattaya

Godt oppmøte i dag. Det deltok 20 medlemmer.

En person betalte årskontigent.

Det kom også et medlem som var bosatt i Krabi men som tilfeldigvis var i Pattaya og benyttet da muligheten til å delta på møtet.

Praten gikk livlig ved bordene med kjenta tema som skatt, pensjon, Nav, Covid og helseforsikring.

Folketrygden

Det begynner å bli en trend at flere vil og har allerede meldt seg ut av folketrygden fordi de mener denne gir for dårlig og utilstrekkelig dekning ved bruk av sykehus i Thailand. Da har de erstattet Nav støtten med egen helse- og skadeforsikring eller er selvassurandør ved at en enten har oppsparte midler eller setter av beløp jevnlig.

Noen ulemper

Andre ulemper ved å ha flyttet ut av Norge og til Thailand er at en ikke får lastet ned den norske førerkort-appen for å ha førerkortet på mobilen, og at en mister fastlegen selv om en er medlem i Nav-utland.

Morgenfugler

Det er ellers tydelig at medlemsgruppen er morgenfugler som helst møter kl 9. Det fører til at sånn som i dag så begynte de å forlate møtet mellom halv 10 og 10. Det var likevel fortsatt noen tilstede da klokka nærma seg halv ett.

 

Med hilsen
Jan Beverfjord